Fontos tudnivalók a moratóriumról

A Kormány döntése értelmében (536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet) 2021. november 1-jétől 2022. június 30-ig a hitelmoratóriumot kizárólag azok vehetik igénybe, akik:

 • 2021. szeptemberében igénybe vették a moratóriumot, és
 • 2021. október 31-ig személyesen Ügyfélszolgálatunkon, vagy online érvényes nyilatkozatott tettek arról, hogy továbbra is élni kívánnak a moratórium lehetőségével, továbbá a következő társadalmi csoportokba tartoznak:

nyugdíjasok,

gyermeket nevelők, vagy a várandósság 12. hetét meghaladóan gyermeket várók,

munkanélküliek (2020. március 18. napját követően legalább 30 napig, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül a 1991. évi IV. törvény alapján),

közfoglalkoztatottak (2020. március 18. napját követően közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll),

- a háztartásban a jövedelem tartósan csökkent 2020. március 18. napját követően.

 • A 2021. október 31-i határidőt követően megtett nyilatkozatokat a Fundamenta nem fogadhatja el a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, tehát 2021. november 1-től a moratóriumba már nem lehet belépni.
 • Társasházak illetve lakásszövetkezetek nem vehetik igénybe a fizetési moratóriumot 2021. november 1-től.

Kilépés a moratóriumból

A moratóriumban maradásnak hosszú távú hatásai lehetnek hitelére, ezért csak abban az esetben ajánljuk Önnek, ha aktuális élethelyzete alapján ez valós segítséget jelent.

Ha anyagi helyzete megengedi, javasoljuk, hogy lépjen ki a moratóriumból és folytassa hitelének törlesztését! A további rendszeres törlesztéssel elkerülheti, hogy a fizetési moratórium miatt tovább növekedjen a visszafizetendő tartozása és a futamidő még hosszabbá váljon.

Bármikor kérheti a hiteltörlesztés folytatását. Ehhez kérjük, jelezze felénk továbbfizetési szándékát, az alábbi elérhetőségeink egyikén:

 • Fundamenta WebBankár: A belépés után a jobb felső sarokban boríték ikon >> Új üzenet írása >> Tárgy: Fizetési moratórium: Kérem a hiteltörlesztés folytatását
 • fundamenta.hu/kapcsolat: Írjon nekünk! >> Ügyfél vagyok >> Fizetési moratórium: Kérem a hiteltörlesztés folytatását
 • Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 411 8181 >> 9 menüpont
 • Ügyfélpont: Budapest, 1123 Alkotás utca 55-61.

Bővebb információt a Kilépés a moratóriumból aloldalunkon talál.

 

Tudta, hogy bármikor, díjmentesen, részben vagy egészben rendezheti a moratórium miatt felhalmozódott összeget? Ezáltal jelentősen csökkentheti a moratórium miatt keletkezett többlet fizetendő összeget, illetve a futamidő meghosszabbodás mértékét.

Bővebb információt a www.fundamenta.hu/kilepes-a-moratoriumbol oldalon talál.

A moratórium igénybevételének hatása a hitelszerződésre

Azonnali áthidaló
kölcsön esetén

Áthidaló kölcsön
esetén

Lakáskölcsön
esetén

 • 1. Moratórium igénybevétele 2021. november 1-től

  • Kell a jogosultságomat igazolnom?

   Nem, a jogosultság igazolására nincs szükség, mivel büntetőjogi felelőssége tudatában teszi meg nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ön jogosult a fizetési moratórium igénybevételére, és rendelkezik az ezt bizonyító okiratokkal.
  • Ugyanannyi pénzt kell majd visszafizetnem a moratóriumot követően, mintha végig fizettem volna a havi törlesztőrészleteket?

   Nem. A moratórium a törvény alapján fizetési halasztást jelent. A moratórium időszaka alatt a felvett hitel a szerződéses kondíciókkal továbbra is kamatozik. A moratórium idejére eső kamatot nem tőkésítjük, viszont a teljes visszafizetendő összeget növelni fogja. A moratórium alatt így felhalmozódó kötelezettség a futamidő meghosszabbodásához vezet.
  • Ki számít gyermeket nevelőnek vagy gyermeket várónak?

   Ön akkor tekinthető a moratórium igénybevétele szempontjából gyermeket nevelőnek vagy gyermeket várónak, amennyiben a kérelem benyújtásakor:

   - 25. életévét be nem töltött, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, vagy
   - 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, vagy

   - a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár.
  • Ha nem szeretnék élni 2021. november 1-től a moratóriummal, van teendőm?

   Amennyiben Ön 2021. november 1-től ismét fizetni kívánja hitelének a törlesztőrészleteit, úgy nincs további teendője. 2021. november 1-től kiléptetjük a moratóriumból, ezzel Önnek véget ér a fizetési moratórium időszaka, és a törlesztőrészleteire 2021. novemberétől újra elindítjuk a beszedést. (Amennyiben adott meg erre vonatkozóan érvényes csoportos beszedési megbízást.) Ezt követően már nincs lehetősége visszalépni a fizetési moratóriumba.
  • Amennyiben a hitelügyletem több szerződésből áll, vagy több hitelügyem van, fizethetem-e tovább csak az egyiket?

   Amennyiben több hitelügylete, vagy egy hitelügyletébe foglalt több szerződés (pl. egy lakáskölcsönből és egy áthidaló kölcsönből áll) kapcsán veszi igénybe a fizetési moratóriumot, úgy lehetősége van hitelügyletenként, vagy a hitelügyletbe tartozó szerződésenként külön-külön rendelkezni arról, hogy a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot. (Az adott szerződésre vonatkozó rendelkezése érvényes a kapcsolódó betéti szerződés(ek)re is.)
  • Társasházak, illetve lakásszövetkezetek is igénybe vehetik a fizetési moratóriumot 2021. november 1-től?

   Nem, erre nincs lehetőség. A társasházak és a lakásszövetkezetek a fizetési moratórium lehetőségével kizárólag 2021. október 31-ig élhettek. Ezt követően a törlesztőrészleteket ismételten a szerződésben foglalt rend szerint teljesíteni kell.
  • Nem nyilatkoztam 2021. október 31-ig, most mégis igénybe venném a moratóriumot, van rá lehetőségem?

   A hatályos jogszabályok értelmében erre nincs lehetőség, kizárólag akkor veheti igénybe a moratóriumot, ha a szükséges nyilatkozatát a jogszabály által meghatározott módon 2021. október 31-ig benyújtotta.

   Amennyiben fizetési nehézségei léptek fel, úgy lehetősége van fizetéskönnyítés igénybevételére. Ehhez az szükséges, hogy a „Nyilatkozat kölcsöntörlesztés átütemezéséhez” dokumentumot hiánytalanul kitöltve és aláírva küldjék be a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Budapest Pf. 1922. címre.
 • 2. Általános kérdések a moratóriumról

  • A moratórium alatt van lehetőségem előtörleszteni?

   Igen, fizetési moratórium alatt is lehet előtörleszteni.
  • Csak Lakásszámlám van (hitelem nincsen) rám is érvényes a fizetési moratórium?

   Nem, a fizetési moratórium csak a hitel- és kölcsönszerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozik.
  • Ha igénybe veszem a fizetési moratóriumot, hogyan kell visszafizetnem a felhalmozódott kötelezettségeimet?

   A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kötelezettségeket a moratóriumot követően az esedékes törlesztőrészletekkel együtt, részletekben kell megfizetnie úgy, hogy a törlesztőrészletek mértéke a moratórium lejáratát követően sem növekedhet.

   Ez azt jelenti, hogy a jövőben esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő fizetési kötelezettség összege együtt nem haladhatja meg az eredeti, szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét.
  • Hol találom az Adatkezelési Tájékoztatót?

   A honlapunkon IDE kattintva érhető el Adatkezelési Tájékoztatónk.
  • Mi történik Áthidaló Kölcsön vagy Azonnali Áthidaló Kölcsön esetében a szerződésemhez kapcsolódó állami támogatással/megtakarítási bónusszal/kamatbónusszal, ha élek a fizetési moratórium lehetőségével?

   A fizetési moratórium az áthidaló kölcsönre és a kombinált kölcsönnel érintett lakás-takarékpénztári betételhelyezésre is vonatkozik, mivel a fizetési moratórium kiterjed a lakás-takarékpénztárak által nyújtott lakás- és áthidaló kölcsönökre is. Ezekben az esetekben a megtakarítási idő meghosszabbodik, anélkül, hogy ez az állami támogatás/megtakarítási bónusz/kamatbónusz elvesztésével járna.
  • Milyen hatása van az Azonnali Áthidaló, illetve Áthidaló kölcsönszerződésemre, ha már a moratóriumos időszakot megelőzően is volt elmaradásom?

   Önre is érvényesek az előző pontban részletesen kifejtett hatások, azzal a különbséggel, hogy a kiutalást követően a korábbról, a moratórium előtti időszakból felhalmozódott tartozását tőkésíteni fogjuk (a moratórium alatt felhalmozódott tartozás viszont nem tőkésíthető). Ez azt jelenti, hogy ezentúl ez az összeg is a fennálló tőketartozását fogja növelni, mely után az esedékes kamatokat meg kell fizetnie.

   Mivel a fennálló tőketartozásának az összege emelkedik a moratórium előtt meg nem fizetett tartozás összegével, ezáltal a havonta fizetendő kamat összege is nő. Azonban a törlesztőrészletének összege nem haladhatja meg a jogszabályi rendelkezés alapján a moratóriumot megelőző mértéket, így a havonta érkező befizetéséből kisebb összeg fordítható a moratórium alatt felgyűlt tartozásai megfizetésére, ezáltal meghosszabbodik a moratóriumos kötelezettség teljesítésének időszaka. A hátralékkal megnövelt tőkeösszeg miatt a lakáskölcsön törlesztő részletek darabszáma, valamint a lakáskölcsön futamideje is nőni fog.
  • Minden díjra vonatkozik a fizetési moratórium?

   Nem, kizárólag a hitelszerződéséből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére vonatkozik a moratórium. Ha Ön a hitelszerződése vonatkozásában 2020. március 18-át követően, díjköteles szolgáltatást (pl. szerződés módosítás) vesz igénybe, a felmerülő díjat a fizetési moratórium alatt is meg kell fizetnie.
  • Mit jelent a fizetési moratórium?

   A fizetési moratórium egy jogszabály által biztosított lehetőség, mely alapján az adós fizetési haladékot kap. Célja, hogy átmenetileg csökkentse a hiteltörlesztés terheit, így mérsékelje a koronavírus világjárvány okozta negatív hatásokat.
 • 3. Moratóriumos tartozás és rendezése

  • Fizethetek magasabb törlesztőrészletet havonta, hogy rendezzem a moratóriumos összegeket?

   A moratórium alatt felhalmozódott, meg nem fizetett kötelezettségek rendezésére két lehetőség áll rendelkezésre, a felhalmozott kötelezettség egyösszegű rendezése vagy havi, a törlesztőrészletet meghaladó többlet befizetések teljesítése.
  • Havi részletekben szeretném rendezni a moratóriumos tartozásomat. Hogyan tehetem ezt meg?

   A szerződéséhez tartozó egyedi számlaszámra bármikor, akár havonta is díjmentesen indíthat befizetést, így részletekben is rendezheti a moratórium alatt felgyűlt összeget.

   A szerződéséhez tartozó egyedi számlaszámot megtalálja a WebBankár rendszerünkben, az éves számlakivonatokon, illetve a hitelszerződésében.

   Ha Önnek Azonnali áthidaló, vagy Áthidaló kölcsöne van, a soron kívüli befizetéssel állami támogatás, illetve - a 2022. június 30.napját követően érkező befizetések esetében - bónusz veszteség érheti, azonban jelentősen csökkentheti a moratórium törlesztése okozta futamidő hosszabbodás mértékét, és a teljes visszafizetendő összeget is.

   További információt a moratóriumos tartozás rendezéséről a fundamenta.hu/kilepes-a-moratoriumbol oldalon talál.
  • Hogyan hat a moratórium igénybevétele az Azonnali áthidaló, illetve Áthidaló kölcsönszerződésemre? Miért hosszabbodik meg a kölcsönszerződésem több hónappal, mint a moratóriumban töltött időszak?

   A moratórium szabályai szerint nem növekedhet a törlesztőrészletének mértéke, legfeljebb annyi lehet, amennyit korábban, a moratóriumot megelőzően is fizetett.

   A moratóriumban eltöltött időszak alatt felhalmozódott kötelezettségeket (megtakarítás, kamat, egyéb díjak) ezért az alábbiak szerint fogja megfizetni:

   A moratóriumot követően a szerződésének az azonnali áthidaló/áthidaló kölcsön időszaka folytatódik, nem módosul a törlesztőrészlete sem, a korábbi, azonnali/áthidaló kölcsön törlesztőrészletet kell fizetnie.

   A megtakarítási időszaka meghosszabbodik a moratóriumban töltött hónapok számával. A moratóriumot követő szerződésszerű teljesítés esetén ez a megtakarítási idő hosszabbodás nem jár állami támogatás/bónusz veszteséggel. (Ebben az időszakban mind a megtakarítást, mind pedig az áthidaló kölcsön kamatát meg kell fizetnie.)

   A megtakarítási időszakot követi a kiutalási időszak. Ebben az időszakban kizárólag az azonnali áthidaló/áthidaló kölcsön kamatát várjuk Öntől, megtakarítást már nem kell fizetnie.

   - A kiutalással az áthidaló kölcsönébe a lakás-előtakarékossági szerződésén összegyűlt megtakarítását (saját befizetések, állami támogatás/bónusz, kamatok) előtörlesztjükA kiutalást követően a moratórium alatt meg nem fizetett kötelezettségek elszámolása következik. Ismét a kiutalási időszak előtti azonnali áthidaló/áthidaló törlesztőrészlettel megegyező összegű részletet kell majd fizetnie (kamat+megtakarítás+számlavezetési díj). Az ebben az időszakban érkező befizetéseivel rendezi a moratórium alatt felhalmozódott kamatokat, és egyéb díjakat, illetve ebben az időszakban továbbra is várjuk Öntől a fennálló tartozása után az aktuálisan esedékes kamatokat.

   - A szerződése akkor fordul át lakáskölcsönné, amikor az összes, a moratórium kapcsán felhalmozódott kötelezettségét megfizette. A lakáskölcsön törlesztőrészleteinek nagyságát, illetve a törlesztőrészletek darabszámát a moratórium igénybevétele nem érinti, kizárólag a teljes hitelszerződés lejártának időpontját.
  • Igénybe vettem a fizetési moratóriumot, de nem szeretném még hosszabb ideig fizetni a hitelt. Hogyan tudom rendezni soron kívül a felgyűlt összeget?

   A szerződéséhez tartozó egyedi számlaszámra indított befizetéssel bármikor részben vagy egészben rendezheti a moratórium alatt felgyűlt tartozását. A moratóriumhoz kapcsolódó összegek rendezését díjmentesen biztosítjuk. A szerződéséhez tartozó egyedi számlaszámot megtalálja a WebBankár rendszerünkben, az éves számlakivonatokon, illetve a hitelszerződésében.

   FONTOS! A felhalmozódott összeg részben vagy egészben történő rendezése nem jelenti egyben a moratóriumból való automatikus kilépést is. Továbbfizetési szándékát kérjük, jelezze felénk a moratóriumos tartozás soron kívüli rendezése esetén is.
  • Mi történik a kamat-, illetve megtakarítási bónuszommal, ha soron kívül rendezem a moratóriumos tartozásomat?

   Amennyiben Ön a 2018. október 26. napján, vagy azt követően kötött kamat-, vagy megtakarítási bónuszra jogosult szerződéséhez kapcsolódóan vett igénybe azonnali áthidaló kölcsönt, vagy áthidaló kölcsönt 2022. június 30-ig amennyiben akár részben, akár egészben soron kívül rendezi a fizetési moratórium során felhalmozódott összeget, Önt nem éri bónusz veszteség. A moratóriumos elmaradás rendezésének erejéig jóváírjuk szerződésén a módozatának megfelelő mértékű bónusz összegét is.

   2022. június 30. napját követően is bármikor, soron kívül rendezheti akár részben, akár egészben a moratóriumos tartozását. Ebben az esetben bár bónusz veszteség érheti, azonban jelentősen csökkentheti a moratórium törlesztése okozta futamidő hosszabbodás mértékét.

   További információt a „Tájékoztató a fizetési moratórium alatt felgyűlt kötelezettségek soron kívüli rendezéséről (2018.10.26-tól kötött szerződésekhez kapcsolódó áthidaló kölcsönök esetében)”  dokumentumban talál.
  • Mi történik az állami támogatással, ha soron kívül rendezem a moratóriumos tartozásomat?

   A 2018. október 17. előtt kötött szerződések esetében a soron kívüli befizetéssel állami támogatás veszteség érheti, tekintettel arra, hogy az 1996. évi CXIII. törvény alapján korlátozva van az egy megtakarítási évben elhelyezett megtakarítások után jóváírható állami támogatás mértéke.

   Amennyiben az adott megtakarítási évben a lakás-előtakarékossági szerződése már elérte a szerződésére igényelhető állami támogatás maximális összegét, abban az esetben az így teljesített megtakarításra már nem tudunk további állami támogatást igényelni. Amennyiben a teljes elmaradását rendezi, úgy az állami támogatás igénybevételének lehetőségével a megtakarítási idő sem hosszabbodik meg, ha egy részét rendezi, akkor pedig kizárólag arányosan hosszabbodik meg.

   Ha szeretné az eredeti kiutalási időpontot tartani, úgy a kieső állami támogatást, valamint az elmaradt betéti kamatokat, és az elmaradt hitel kötelezettséget (kamatokat, díjakat) szintén meg kell fizetnie.

   A soron kívüli rendezéssel ugyanakkor ebben az esetben is jelentősen csökkentheti a moratórium miatti futamidő hosszabbodást és a többlet fizetendő összeget, mivel a rövidebb futamidő egyben azt jelenti, hogy – teljes tartozás rendezése esetén – nem merül fel többlet kamat fizetési kötelezettség a moratóriumot követő időszakban.

   FONTOS! A felhalmozódott összeg részben vagy egészben történő rendezése nem jelenti egyben a moratóriumból való automatikus kilépést is. Továbbfizetési szándékát kérjük, jelezze felénk a moratóriumos tartozás soron kívüli rendezése esetén is.
  • Milyen hatása van a fizetési moratórium igénybevételének a Lakáskölcsön szerződésemre? Miért hosszabbodik meg a Lakáskölcsön szerződésem több hónappal, mint a moratóriumban töltött időszak?

   Ha Ön igénybe vette a moratóriumot, akkor a moratórium alatt felhalmozódott kötelezettségeket (kamat, tőke, egyéb díjak), a moratórium végét követően fogja törleszteni.

   A moratórium alatt felhalmozódott kötelezettségeket havonta, részletekben fogja megfizetni, mivel a moratórium szabályai szerint nem növekedhet a törlesztőrészletének összege, legfeljebb annyi lehet, amennyit korábban, a moratóriumot megelőzően is fizetett.

   Ennek biztosítása azzal jár, hogy a törlesztőrészlet összege ugyan változatlan marad, azonban az összetétele változik, mert a moratórium alatt felhalmozott kötelezettségeket is tartalmazni fogja, a hátralévő futamidőben, havonta, arányosan elosztva.

   Így az eredeti szerződéshez képest havonta kevesebb tőketartozást fog törleszteni, mivel a moratóriumos kötelezettségét is meg kell fizetnie, ezért megnyúlik a futamidő, akár hosszabb idővel is, mint a moratóriumban töltött hónapok száma.

   Felhívjuk a figyelmét, hogy azonnali áthidaló és áthidaló kölcsön eltér a moratórium alatt felhalmozódott kötelezettségek elszámolási rendje, amely a „Milyen hatása van a moratórium igénybevételének az Azonnali áthidaló, illetve Áthidaló kölcsönszerződésemre?” kérdésnél található!
  • Rákerülök a KHR negatív listájára, ha élek a fizetési moratóriummal?

   A Központi Hitelinformációs Rendszerben (továbbiakban KHR) Ön nem kerül negatív listára, ha él a moratórium lehetőségével, és a fizetési moratórium ideje alatt nem érkezik be a havi fizetési kötelezettsége. Ezen időszak alatt történő nemfizetés esetén tehát nem kell aggódnia amiatt, hogy felkerül a rossz adósok nyilvántartásába, amely esetleg negatívan befolyásolná a későbbi hitelfelvételét. Úgy tekintjük, hogy a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteit később, a moratórium lejártát követően meghatározott esedékességgel fizeti meg.

   A negatív KHR listára azon adósok kerülhetnek, akik a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló elmaradással rendelkeznek a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint.

   Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön még a moratórium ideje előtt esett késedelembe, de a késedelmes napok száma még nem érte el a 90 napot, korábbi késedelmei nem évülnek el. Amennyiben a fizetési moratórium alatt nem teljesíti törlesztéseit, nem jelentünk be új mulasztásra vonatkozó információt, továbbra is a 2020. március 18-án éjfélig fennálló késedelem összege és napszáma marad érvényben a KHR-ben. Ezt azt jelenti, hogy az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozása a moratórium lejártáig nem fogja elérni a KHR-be kerülés feltételeit, mert a moratórium időtartama nem számít bele a 90 napos időtartamba. Természetesen a moratórium ideje alatt lehetősége van rá, hogy késedelmét önkéntesen rendezze. Amennyiben a lejárt tartozást időközben nem törleszti, a fizetési moratórium lejártát követően a 2020. március 18-án nyilvántartott összegtől és napok számától folytatódik az elmaradás számítása.

   A fizetési moratórium időszaka egy jogszabály által biztosított lehetőség, amelynek célja, hogy átmenetileg csökkentse a hiteltörlesztés terheit, így mérsékelje a koronavírus világjárvány okozta negatív hatásokat. A moratórium megszűnésével az általános szabályok lépnek ismét életbe, a moratórium előtti, késedelmes tartozásokat a fentiek szerint le kell jelentenünk a KHR-be, és így a rossz adós listára kerülés a későbbi hiteligénylés esetén a jövőben negatív hatást gyakorolhat.

   Amennyiben Ön már 2020. március 18-át megelőzően is a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló tartozással rendelkezett, a fizetési moratórium ideje alatt is felkerülhet a KHR szerinti rossz adósok listájára. A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium.

   A Központi Hitelinformációs Rendszerről további információkat innen ér el: Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről
  • Ugyanannyi pénzt kell majd visszafizetnem mintha végig fizettem volna a havi törlesztőrészleteket?

   Nem. A moratórium a törvény alapján fizetési halasztást jelent. A moratórium időszaka alatt a felvett hitel a szerződéses kondíciókkal kamatozik. A moratórium idejére eső kamatot nem tőkésítjük, viszont a teljes visszafizetendő összeget növelni fogja. A moratórium alatt így felhalmozódó kötelezettség a futamidő meghosszabbodásához vezet.
  • Változik a szerződés futamideje akkor, ha élek a fizetési moratóriummal?

   Amennyiben Ön él a fizetési moratórium lehetőségével, az a törlesztési idő kitolódásával jár. (Ha a szerződése a veszélyhelyzet fennállása alatt lejárna, a szerződés a moratórium végéig meghosszabbodik.)

   Ennek az az oka, hogy a szabályok szerint a moratórium alatt felhalmozódó kötelezettségek moratóriumot követő törlesztése miatt a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekedhet, hanem a futamidő hosszabbodik meg – akár az igénybevett moratórium időtartamánál hosszabb időre.
 • 4. Kilépés a moratóriumból

  • Amennyiben a hitelügyletem több szerződésből áll, vagy több hitelügyem van, fizethetem-e tovább csak az egyiket?

   Akár több hitelügylete van, akár a hitelügylete több szerződésből áll (pl. egy lakáskölcsönből és egy áthidaló kölcsönből), lehetősége van hitelügyletenként, vagy a hitelügyletbe tartozó szerződésenként külön-külön rendelkezni a fizetési moratórium igénybevételéről. Az adott szerződésre vonatkozó rendelkezése érvényes a kapcsolódó betéti szerződés(ek)re is.
  • Ha nem jelzem, hogy fizetném tovább átutalással a havi törlesztőrészletemet, de havonta mégis átutalom a szerződés szerinti havi törlesztőrészletet, akkor mi történik?

   Ha átutalással megfizeti a havi törlesztőrészletét, az automatikusan azt jelenti, hogy adott törlesztőrészletre vonatkozóan a fizetési moratóriumot nem kívánta igénybe venni, ehhez nem szükséges külön nyilatkozatot tennie.
  • Honnan tudom, hogy mennyi a havonta esedékes hitel törlesztőrészletem pontos összege?

   hitelszerződésében megtalálja a havonta esedékes hitel törlesztőrészlete pontos összegét, vagy telefonos ügyfélszolgálatunk (06 1 411 8181) segítségét is kérheti.
  • Miért érdemes kilépnem a moratóriumból?

   A fizetési moratórium alatti időszakban a fennálló tartozás ugyanúgy kamatozik tovább, a moratórium alatt meg nem fizetett összegeket a moratóriumot követően vissza kell fizetni, de úgy, hogy azok már nem kerülnek tőkésítésre, azaz további kamat nem számolható fel rá. A futamidő megnyújtása és az egyenletes törlesztés továbbá azt jelenti, hogy Ön tovább használja a felvett hitel összegét, ami miatt összességében több pénzt kell visszafizetnie.

   A moratóriumból történő kilépés után, a további rendszeres törlesztéssel elkerülheti, hogy a fizetési moratórium miatt tovább növekedjen a visszafizetendő tartozása és a futamidő még hosszabbá váljon.
  • Mikortól vonják le csoportos beszedéssel a hitelem törlesztőrészleteit, miután jelzem a továbbfizetési szándékomat?

   Amennyiben tájékoztatása az adott hónap végéig beérkezik hozzánk, úgy a csoportos beszedést a következő hónaptól indítjuk.
  • Mit tegyek, ha ki szeretnék lépni a moratóriumból?

   Ha Ön jelenleg nem fizeti a törlesztőrészleteit, azonban a továbbiakban fizetni szeretné hitelét, kérjük, jelezze felénk továbbfizetési szándékát, az alábbi lehetőségek egyikén:

   - A fundamenta.hu oldalon (Kapcsolat >> Írjon nekünk!)
   WebBankár szolgáltatásunkban
   - Telefonos ügyfélszolgálatunkon (06 1 411 8181)
   - Személyes ügyfélszolgálatunkon (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61)

   A továbbfizetési szándékot az adós és az adóstárs is jelezheti felénk.
  • Van arra lehetőségem, hogy csak a hitelügyem megtakarítási részét fizessem havonta, az Azonnali Áthidaló Kölcsön vagy Áthidaló Kölcsön kamatát azonban nem?

   Nem, erre nincs lehetősége. Ön a hitelügyére vonatkozóan jelezheti igényét, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint szeretne a jövőben is teljesíteni, amely rendelkezése egyben a hitelügyhöz kapcsolódó betéti szerződés(ei)re is vonatkozik.

   Vagy az eredeti szerződési feltételek szerint a Lakásszámla megtakarítási részét is fizeti az Azonnali Áthidaló Kölcsön vagy Áthidaló Kölcsön kamataival együttvagy él a fizetési moratórium adta lehetőséggel és nem fizeti sem a megtakarítási részt, sem pedig az kölcsön kamatait. Ez utóbbi esetben a megtakarítás idő meghosszabbodik, anélkül, hogy ez az állami támogatás/megtakarítási bónusz/kamatbónusz elvesztésével járna.
 • 5. Lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitelek és a moratórium

  • A fizetési moratórium kiterjed a lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált, más banktól felvett kölcsönökre is?

   Kombi hitel esetében a kereskedelmi banktól felvett kölcsön fedezete a lakás-előtakarékossági betét, azaz a hitel tőkerészét a lakás-előtakarékossági betétszámlán gyűjti az ügyfél. Így abban az esetben vehető igénybe a fizetési moratórium a kombi hitelhez kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződésére, ha a kereskedelmi banki hitele megfelel a moratórium feltételeinek, és a kölcsönt folyósító bank ezt visszaigazolja a Fundamenta felé.
  • Kell-e fizetnem kombi hitel esetében előtörlesztési díjat a Banknak, ha nem a szerződésben rögzített időpontban történik az előtörlesztés?

   A kombinált kölcsönszerződésének fizetési moratóriummal kapcsolatos alakulásáról, változásáról, az esetlegesen felmerülő díjakról kérjük, a kölcsönt nyújtó Bankjánál érdeklődjön.
  • Kombi hitellel (a betéti és a hitel részre) kapcsolatosan kinél nyilatkozhatok, ha ki szeretnék lépni a moratóriumból?

   Elsődlegesen minden jognyilatkozatot a Banknál tehet meg, mint a kombi lakáskölcsönt nyújtó hitelezőnél akár a kölcsönre, akár a megtakarításra vonatkozik. Ugyanakkor a megtakarítás továbbfizetésére vonatkozó szándékát felénk is jelezheti.
  • Milyen hatással van a moratórium igénybevétele a kombi hitelhez kapcsolódó lakásszámlámra?

   Ha Ön igénybe vette a fizetési moratóriumot, akkor a megtakarítási időszaka meghosszabbodik a moratóriumban töltött hónapok számával.

   A moratóriumban eltöltött időszak alatt meg nem fizetett felhalmozódott kötelezettségeket (megtakarítás, díjak), a meghosszabbodó megtakarítási időszakban fogja megfizetni.

   A moratóriumot követő szerződésszerű teljesítés esetén ez a megtakarítási idő hosszabbodás nem jár állami támogatás veszteséggel.

   A fentiek következtében a megtakarítási szakasz lezárása, azaz a kiutalás időpontja a szerződéskötéshez képest kitolódik.
  • Milyen lehetőségeim vannak, ha kombi hitellel rendelkezem?

   Ha nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével, erről nyilatkozatot kell tennie a Banknál, és a Bank tájékoztatja a Fundamentát az Ön nyilatkozatáról, ebben az esetben a nyilatkozatával a kölcsön kamata és egyéb díjai mellett vállalja a Lakásszámla (havi megtakarítás és számlavezetési díj) továbbfizetését is.

   A kombi kölcsönszerződésben rögzített, eredeti időpontban a lakásszámlából a tőke előtörlesztése akkor történhet meg, ha a szerződés teljesíti a kiutalás feltételeit. Fontos, hogy ha a moratórium alatt nem fizeti a megtakarításait, akkor ez az időpont kitolódik, ezáltal mindkét szerződés (mind a lakásszámla, mind a kölcsönszerződés) futamideje meghosszabbodik. A lakásszámla szerződés megtakarítási ideje meghosszabbodik a törlesztési moratóriumban töltött hónapok számával, anélkül, hogy ez az állami támogatás elvesztésével járna.
  • Nem szeretném, hogy a kombi hitelhez kapcsolódó lakásszámlám megtakarítási időszaka meghosszabbodjon. Mi a teendőm?

   Lehetősége van az elmaradt megtakarítások díjmentessoron kívüli befizetésére, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a rendkívüli befizetés állami támogatás veszteséggel járhat.

   Ha szeretné az eredeti kiutalási időpontot tartani, úgy a kieső állami támogatást, valamint a hozzá tartozó, elmaradt betéti kamatokat szintén meg kell fizetnie.

   A pontos befizetendő összeget kérésére kiszámítjuk Önnektovábbi információért kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, vagy a www.fundamenta.hu/kapcsolat oldalon az Írjon nekünk/Ügyfél vagyok menüpontban válassza az „Általános megkeresés” témakört, illetve  WebBankár felületünkön keresztül is küldhet üzenetet részünkre „Általános megkeresés” téma megjelölésével.

További kérdése van?

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, érdeklődhet telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06 1 411 8181-es telefonszámon vagy Személyi Bankáránál.

A gyorsabb ügyintézés érdekében, kérjük, tekintse meg mely időpontokban a leggyorsabb az ügyintézés telefonos ügyfélszolgálatunkon.

Mi a véleménye a honlapról?

Kérjük, ossza meg véleményét a fundamenta.hu-val kapcsolatban az alábbi gombra kattintva. Előre is köszönjük segítségét!