Tájékoztató a 2020. évi fizetési moratóriumról

Tájékoztatjuk Önt, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény értelmében a 2020. március 18. 24:00 óráig folyósított hitelek tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége felfüggesztésre került. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tartott. Az alábbi tájékoztató a 2020. évben érvényes fizetési moratóriummal kapcsolatos információkat tartalmazza. 

A Kormány 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete értelmében, a 2020. évben érvényes fizetési moratórium igénybevételének lehetősége – a korábbi rendelkezésekkel szemben – változatlan formában és feltételekkel 2021. június 30-ig továbbra is biztosított valamennyi adós számára. A 2021-ben érvényes fizetési moratóriummal kapcsolatos információkról itt tájékozódhat: Moratórium 2021. tájékoztatás

Tudnivalók a 2020. évi fizetési moratóriumot igénybevevő ügyfeleinknek

Az alábbi linkekre kattintva, infografikáink segítségével egyszerűen áttekintheti a moratórium igénybevételének hatását hitelszerződésére:

 

A kormányrendelettel kapcsolatban az alábbi fontos tudnivalókra szeretnénk felhívni a figyelmét

A fizetési moratórium nem érinti az ügyfelek azon jogát, akik az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsenek. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium által nyújtott lehetőséggel, az a törlesztési idő kitolódásával jár. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések futamideje 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

Mit tegyen, ha továbbra is szeretné fizetni a hitele törlesztőrészleteit?

A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel.

Abban az esetben, ha törlesztőrészleteit csoportos beszedéssel fizeti, kérjük, hogy továbbfizetési szándékát mindenképpen jelezze nekünk (név, adóazonosító jel, ügyfélazonosító, születési dátum és e-mail cím megadásával):

 • Telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06 1 411 8181-es telefonszámon.

Amennyiben jelzi felénk, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint szeretne a jövőben is teljesíteni, minden az eredeti szerződése szerint folytatódik tovább, ezért nem szükséges sem szerződéskiegészítést, sem szerződésmódosítást aláírni. Jelzése feldolgozását követően, e-mailen küldünk visszaigazolást, hogy tájékoztatását, mely szerint az eredeti szerződési feltételek szerint szeretne a jövőben is teljesíteni, megkaptuk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési moratórium ideje alatt, év végéig bármikor kérheti a csoportos beszedési megbízás útján való teljesítés visszaállítását!

Még nem regisztrált a WebBankár szolgáltatásra? A gombra kattintva megteheti!

WebBankár regisztráció

Mi a teendő, ha Ön egy későbbi időpontban - a moratórium időtartama alatt - úgy dönt, hogy mégis szeretne élni a fizetési moratórium lehetőségével?

A fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga és lehetősége van visszalépni a fizetési moratórium hatálya alá. Ezen joga nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra. A fizetési moratórium ideje alatt akár többször is módosíthatja fizetési szándékát.

Az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése, valamint a csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba.

Kérjük, hogy amennyiben korábban tájékoztatta Társaságunkat törlesztőrészleteinek csoportos beszedés útján történő továbbfizetési szándékáról, telefonos ügyfélszolgálatunkon - 06 1 411 8181 - jelezze felénk visszalépési szándékát a fizetési moratórium hatálya alá, hogy a következő havi törlesztőrészlet automatikus levonása ne történjen meg.

Hogyan fizetheti a törlesztőrészleteket, miután jelezte a hiteltörlesztés folytatását?

Amennyiben Ön - honlapunkon, WebBankár (eBanking) felületünkön vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül - azt jelezte felénk, hogy a hiteltörlesztését folytatni szeretné az eredeti szerződési feltételek szerint, az aktuális törlesztőrészleteket - a tájékoztatás feldolgozását követően - továbbra is beszedjük az érvényben lévő csoportos beszedési megbízás alapján.

A hiteltörlesztés folytatását 2020. december 31-ig bármikor jelezheti felénk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás beküldését megelőzően elmaradt törlesztőrészleteket Társaságunk visszamenőlegesen nem szedi be.

Mi a teendő, ha Ön a rendelet hatálybalépését követően azonnal szeretne élni a fizetési moratórium adta lehetőséggel?

Ez esetben Önnek további teendője nincsen. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a jogszabályi előírásoknak eleget téve, a fizetési moratórium időszaka alatt – az ügyfelek külön jelzése nélkül – az esedékes havi törlesztőrészleteket, automatikusan nem szedi be.

 • További gyakran ismetelt kérdések a fizetési moratóriummal kapcsolatban

  • A fizetési moratórium értelmében mikortól nem kell a törlesztő-részleteket fizetnem?

   Azon hitelek mentesülnek a törlesztőrészlet megfizetése alól, amelyek a kormányrendelet értelmében 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálltak, azaz már folyósításra kerültek. Az érintett hitelek kapcsán az esedékes törlesztőrészleteket már ettől az időponttól nem kell megfizetni.
  • A fizetési moratórium kiterjed a lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált, más banktól felvett kölcsönökre is?

   Igen, kiterjed, mivel a banktól felvett kölcsön tőkerészét a lakás-előtakarékossági betétszámlán (továbbiakban: kombi hitel) gyűjti az ügyfél. A gyakran ismételt kérdésekben a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-től felvett hitelekre vonatkozó válaszaink a kombi hitelekkel érintett lakásszámlákra (természetes személy és társasház/lakásszövetkezet által felvett) is érvényesek. A formanyomtatványok a kombinált szerződéssel rendelkező ügyfelek esetében is használhatóak a betéti (továbbiakban: megtakarítási) részre vonatkozóan. A társasházak/lakásszövetkezetek képviselői e-mailben, a megadott kapcsolattartási rend szerint tudják jelezni szándékukat.
  • A hitelem 2020. március 18-a után került folyósításra. Rám is vonatkozni fog a moratórium?

   Amennyiben a hitele március 18-a után került folyósításra, úgy a fizetési moratórium Önre nem vonatkozik. A hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó rendelkezéseket csak a 2020. március 18-án huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. A március 18. után folyósított kölcsönök esetében a fennálló kölcsönszerződés szerint kell megfizetni az esedékes részleteket.
  • Amennyiben a hitelem több hitelszerződésből áll, fizethetem e tovább csak az egyiket?

   Amennyiben az ügyfél hitelügye több, különböző hiteltípusú szerződésből áll (pl. egy lakáskölcsönből és egy áthidaló kölcsönből), úgy lehetőség van szerződésenként külön-külön rendelkezni a fizetési moratórium igénybevételéről.
  • Amennyiben a hitelem több lakás-előtakarékossági szerződésből áll, fizethetem e tovább csak az egyiket?

   Az ügyfelek a hitelügyre vonatkozóan jelzik azt az igényüket, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint szeretnének a jövőben is teljesíteni. A hitelüggyel kapcsolatos tájékoztatásuk érvényes a kapcsolódó betéti szerződés(ek)re is.
  • Amennyiben több hitelszerződésem van, fizethetem csak az egyik hitelem törlesztőrészleteit?

   A fizetési moratórium ellenére az ügyfélnek joga van valamennyi, az adott hitelnyújtónál lévő, vagy csak az egyes, általa megjelölt hitelszerződése tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.

   Ez esetben kérjük jelezze a TelefonBankáron keresztül: 06 1 411 8181
  • Csak Lakásszámlám van (hitelem nincsen) rám is érvényes a fizetési moratórium?

   Nem, a fizetési moratórium csak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozik.
  • Ha nem jelzem, hogy fizetném tovább átutalással a havi törlesztőrészletemet, de havonta mégis átutalom a szerződés szerinti havi törlesztőrészletet, akkor mi történik?

   A szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés (ide nem értve a csoportos beszedés esetét) az ügyfélre nézve – bármiféle egyéb, aktív ügyfél-közreműködés nélkül – azt jelenti, hogy adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet tekintetében.
  • Ha nem szeretnénk élni a fizetési moratóriummal, akkor adós vagy adóstárs is jelezheti eztl?

   Igen, Adós és adóstárs is jelezheti felénk.
  • Ha úgy döntök, hogy élni szeretnék a fizetési moratórium adta könnyítéssel, akkor a moratórium alatt van lehetőségem előtörleszteni?

   Igen, fizetési moratórium alatt is lehet előtörleszteni.
  • Hol találom az Adatkezelési Tájékoztatót?

   A honlapunkon IDE kattintva érhető el Adatkezelési Tájékoztatónk.
  • Honnan tudom, hogy mennyi a havonta esedékes hitel törlesztőrészletem pontos összege?

   Minden ügyfelünk a hitelszerződésében megtalálja a havonta esedékes hitel törlesztőrészletének a pontos összegét, vagy hívja a TelefonBankárt: 06 1 411 8181
  • Kell-e fizetnem előtörlesztési díjat kombi hitel esetében a Banknak, ha nem a szerződésben rögzített időpontban történik az előtörlesztés?

   A kombinált kölcsönszerződésének fizetési moratóriummal kapcsolatos alakulásáról, változásáról, az esetlegesen felmerülő díjakról kérjük, a kölcsönt nyújtó Bankjánál érdeklődjön.
  • Meddig nem kell a törlesztő-részleteket fizetnem?

   A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.
  • Mi a teendőm, ha más hitelintézetnél vettem fel kölcsönt és a lakás-előtakarékossági szerződésem a hitel fedezetét képezi?

   A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (továbbiakban: Társaság) a kombi szerződések esetében leállította a szerződés szerinti megtakarítási összegek csoportos beszedési megbízás útján történő beszedését is a fizetési moratóriumra tekintettel. Amennyiben a kombi hitelhez kapcsolódó megtakarításokat tovább szeretné fizetni, mind a banknál, mind Társaságunknál lehetősége van nyilatkozni a továbbfizetésről a következők szerint:

   Ha egyáltalán nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánja törleszteni kombinált hitelét, erről nyilatkozatot kell tennie a banknál (a bank tájékoztatja a Társaságunkat az Ön nyilatkozatáról), de a lakás-előtakarékossági szerződésre vonatkozóan Ön a Társaságunknál is közvetlenül jelezheti a továbbfizetési szándékát.

   Amennyiben Ön a bank felé nyilatkozik, jelzi, hogy nem kíván élni a moratóriummal, a nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával a hitel kamata és egyéb díjai mellett a Társaságunknak fizetendő havi megtakarítások további fizetését is vállalja.

   Ha lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele esetében kizárólag a megtakarítási részt kívánja a továbbiakban fizetni, akkor Önnek a megtakarítása továbbfizetésére vonatkozó szándékát Társaságunk felé kell jeleznie.

   Arra is lehetősége van, hogy a lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele esetében a lakás-előtakarékossági szerződés szerinti megtakarításait nem fizeti a moratórium időszakában, míg a banknál nem kíván élni a törlesztési moratóriummal. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a tőke visszafizetéséhez szükséges megtakarítási összeg nem képződik meg a banki hitele eredeti lejáratáig. Emiatt, annak érdekében, hogy hitelét a szerződés szerinti lejáratakor visszafizethesse, a maradvány összeget egyéb forrásból kell törlesztenie, vagy a futamidő meghosszabbodik.

   Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó – a lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele esetében – a lakás-előtakarékossági szerződés szerinti megtakarításai tekintetében is él a törlesztési moratóriummal, abban az esetben a megtakarítási szerződés futamideje is meghosszabbodik a törlesztési moratóriumban töltött hónapok számával, ebben az esetben az állami támogatás a meghosszabbított futamidőre is jár.
  • Mi történik Áthidaló Kölcsön vagy Azonnali Áthidaló Kölcsön esetében a szerződésemhez kapcsolódó állami támogatással/megtakarítási bónusszal/kamatbónusszal, ha élek a fizetési moratórium lehetőségével?

   A fizetési moratórium az áthidaló kölcsönre és a kombinált kölcsönnel érintett lakás-takarékpénztári betételhelyezésre is vonatkozik, mivel a fizetési moratórium kiterjed a lakás-takarékpénztárak által nyújtott lakás- és áthidaló kölcsönökre is. Ezekben az esetekben a megtakarítási idő meghosszabbodik, anélkül, hogy ez az állami támogatás/megtakarítási bónusz/kamatbónusz elvesztésével járna.
  • Mikortól NEM vonják le csoportos beszedéssel a hitelem törlesztőrészleteit, ha jelzem a Fundamenta felé, hogy a korábbi tájékoztatásomat visszavonom és szeretnék visszalépni a fizetési moratórium hatálya alá?

   Amennyiben folyó hó 25-éig - a TelefonBankáron keresztül (06 1 411 8181) - jelzi felénk visszalépési szándékát a fizetési moratórium hatálya alá, úgy törlesztőrészleteinek csoportos beszedés útján történő automatikus levonása a következő havi törlesztőrészlettől kezdődően kerül leállításra.
  • Mikortól vonják le csoportos beszedéssel a hitelem törlesztőrészleteit, ha jelzem a Fundamenta felé a továbbfizetési szándékomat?

   Amennyiben tájékoztatása - honlapunkon, WebBankár (eBanking) felületünkön vagy TelefonBankáron keresztül – az adott hónap 25-éig beérkezik hozzánk, úgy a csoportos beszedést a következő hónaptól indítjuk.
  • Milyen hatása van a fizetési moratórium igénybevételének a kombi hitelhez kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződésemre?

   Ha Ön igénybe vette a fizetési moratóriumot, akkor a megtakarítási időszaka meghosszabbodik a moratóriumban töltött hónapok számával.

   A moratóriumban eltöltött időszak alatt meg nem fizetett felhalmozódott kötelezettségeket (megtakarítás, díjak), a meghosszabbodó megtakarítási időszakban fogja megfizetni.

   A moratóriumot követő szerződésszerű teljesítés esetén ez a megtakarítási idő hosszabbodás nem jár állami támogatás veszteséggel.

   A fentiek következtében a megtakarítási szakasz lezárása, azaz a kiutalás időpontja a szerződéskötéshez képest kitolódik. A 2020.12.31-i állapot szerinti, várható kiutalási időpontról tájékoztatjuk Önt postai levélben. Ha Ön 2020.12.31. után is élt a moratórium lehetőségével, úgy a kiutalás várható időpontja is módosul a levélben foglaltakhoz képest.
  • Milyen hatása van a fizetési moratórium igénybevételének a Lakáskölcsön szerződésemre? Miért hosszabbodik meg a Lakáskölcsön szerződésem több hónappal, mint a moratóriumban töltött időszak?

   Ha Ön igénybe vette a moratóriumot, akkor a moratórium alatt felhalmozódott kötelezettségeket (kamat, tőke, egyéb díjak), a moratórium végét követően fogja törleszteni.

   A moratórium alatt felhalmozódtak kötelezettségeket havonta, porlasztva fogja megfizetni, mivel a moratórium szabályai szerint nem növekedhet a törlesztőrészletének összege, legfeljebb annyi lehet, amennyit korábban, a moratóriumot megelőzően is fizetett.

   Ennek biztosítása azzal jár, hogy a törlesztőrészlet összege ugyan változatlan marad, azonban az összetétele változik, mert a moratórium alatt felhalmozott kötelezettségeket is tartalmazni fogja, a hátralévő futamidőben, havonta, arányosan elosztva.

   Így az eredeti szerződéshez képest havonta kevesebb tőketartozást fog törleszteni, mivel a moratóriumos kötelezettségét is meg kell fizetnie, ezért megnyúlik a futamidő, akár hosszabb idővel is, mint a moratóriumban töltött hónapok száma.
  • Milyen hatása van a moratórium igénybevételének az Azonnali áthidaló, illetve Áthidaló kölcsönszerződésemre? Miért hosszabbodik meg a kölcsönszerződésem több hónappal, mint a moratóriumban töltött időszak?

   A moratórium szabályai szerint nem növekedhet a törlesztőrészletének összege, legfeljebb annyi lehet, amennyit korábban, a moratóriumot megelőzően is fizetett.

   A moratóriumban eltöltött időszak alatt felhalmozódott kötelezettségeket (megtakarítás, kamat, egyéb díjak) ezért az alábbiak szerint fogja megfizetni:

   A moratóriumot követően a szerződésének az azonnali áthidaló/áthidaló kölcsön időszaka folytatódik, nem módosul a törlesztőrészlete sem, a korábbi, azonnali/áthidaló kölcsön törlesztőrészletet kell fizetnie.

   A megtakarítási időszaka meghosszabbodik a moratóriumban töltött hónapok számával. A moratóriumot követő szerződésszerű teljesítés esetén ez a megtakarítási idő hosszabbodás nem jár állami támogatás/bónusz veszteséggel.

   - A megtakarítási időszakot követi a kiutalási időszak. Ebben az időszakban kizárólag az azonnali áthidaló/áthidaló kölcsön kamatát várjuk Öntől, megtakarítást már nem kell fizetnie.

   A kiutalással az áthidaló kölcsönébe a lakás-előtakarékossági szerződésén összegyűlt megtakarítását (saját befizetések, állami támogatás/bónusz, kamatok) előtörlesztjük. A kiutalást követően a 2020. évi moratórium alatt meg nem fizetett kötelezettségek elszámolása következik. Ismét a kiutalási időszak előtti azonnali áthidaló/áthidaló törlesztőrészlettel megegyező összegű részletet kell majd fizetnie. Az ebben az időszakban érkező befizetéseivel rendezi a moratórium alatt felhalmozódott kamatokat, és egyéb díjakat, illetve ebben az időszakban továbbra is várjuk Öntől a fennálló tartozása után az aktuálisan esedékes kamatokat.

   - A szerződése akkor fordul át lakáskölcsönné, amikor az összes, a moratórium kapcsán felhalmozódott kötelezettségét megfizette. A lakáskölcsön törlesztőrészleteinek nagyságát, illetve a törlesztőrészletek darabszámát a 2020. évi moratórium igénybevétele nem érinti, kizárólag a teljes hitelszerződés lejártának időpontját.
  • Milyen hatása van az Azonnali Áthidaló, illetve Áthidaló kölcsönszerződésemre, ha már a moratóriumos időszakot megelőzően is volt elmaradásom?

   Önre is érvényesek az előző pontban részletesen kifejtett hatások, azzal a különbséggel, hogy a kiutalást követően a korábbról, a moratórium előtti időszakból felhalmozódott tartozását tőkésíteni fogjuk (a moratórium alatt felhalmozódott tartozás viszont nem tőkésíthető). Ez azt jelenti, hogy ezentúl ez az összeg is a fennálló tőketartozását fogja növelni, mely után az esedékes kamatokat meg kell fizetnie.

   Mivel a fennálló tőketartozásának az összege emelkedik a moratórium előtt meg nem fizetett tartozás összegével, ezáltal a havonta fizetendő kamat összege is nő. Azonban a törlesztőrészletének összege nem haladhatja meg a jogszabályi rendelkezés alapján a moratóriumot megelőző mértéket, így a havonta érkező befizetéséből kisebb összeg fordítható a moratórium alatt felgyűlt tartozásai megfizetésére, ezáltal meghosszabbodik a moratóriumos kötelezettség teljesítésének időszaka. A hátralékkal megnövelt tőkeösszeg miatt a lakáskölcsön törlesztő részletek darabszáma, valamint a lakáskölcsön futamideje is nőni fog.
  • Minden díjra vonatkozik a fizetési moratórium?

   Nem, a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet csak az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában állapítja meg a fizetési moratóriumot. Ennek megfelelően valamennyi, a hitelszerződés vonatkozásában 2020. március 18-át követően, az Ügyfél kezdeményezése folytán nyújtott szolgáltatás (pl. szerződés módosítás) kapcsán felmerülő díjat a fizetési moratórium alatt meg kell fizetni.
  • Mit jelent a fizetési moratórium?

   A koronavírus világjárvány hatására kialakult veszélyhelyzet következtében az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő, 2020. március 18. napján fennálló tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.
  • Nem szeretném, hogy a kombi hitelhez kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződésem megtakarítási ideje meghosszabbodjon. Mi a teendőm?

   Lehetősége van az elmaradt megtakarítások díjmentes, soron kívüli befizetésére, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a rendkívüli befizetés állami támogatás veszteséggel járhat.

   Ha szeretné az eredeti kiutalási időpontot tartani, úgy a kieső állami támogatást, valamint a hozzá tartozó, elmaradt betéti kamatokat szintén meg kell fizetnie.

   A pontos befizetendő összeget kérésére kiszámítjuk Önnektovábbi információért kérjük, hívja a TelefonBankárt, vagy WebBankár felületünkön keresztül is küldhet üzenetet részünkre „Általános megkeresés” téma megjelölésével.
  • Nem szeretném, hogy a Lakáskölcsönöm lejárata meghosszabbodjon. Mi a teendőm?

   Ha van rá lehetősége, kérjük, fizesse be egy összegben a moratórium alatt felhalmozódott kötelezettségeket, így a futamideje az eredeti szerződésben meghatározott időpontban fog véget érni, további szerződésszerű teljesítés esetén.

   A soron kívüli befizetést díjmentesen teljesítheti.

   pontos befizetendő összeget kérésére kiszámítjuk Önnek, további információért kérjük, hívja a TelefonBankárt, vagy a WebBankár felületünkön keresztül is küldhet üzenetet részünkre „Általános megkeresés” téma megjelölésével.
  • Nem szeretném, hogy az Azonnali Áthidaló, illetve Áthidaló kölcsönöm esetében a megtakarítási időszak, és ezáltal a hitelem futamideje meghosszabbodjon. Mi a teendőm?

   Lehetősége van a moratórium alatt felgyűlt felhalmozódott kötelezettségeket (megtakarítás, kamat, egyéb díjak) soron kívüli befizetéssel, díjmentesen rendezni.

   Azonban felhívjuk figyelmét, hogy a rendkívüli befizetés állami támogatás/bónusz veszteséggel járhat.

   Ha szeretné az eredeti kiutalási időpontot tartani, úgy a kieső állami támogatást/bónuszt, valamint az elmaradt betéti kamatokat, valamint az elmaradt hitel kötelezettséget (kamatokat, díjakat) szintén meg kell fizetnie.

   A beérkező összegből az esedékes, havi törlesztőrészlet rendezését követően a moratóriumban töltött időszakban felgyűlt kötelezettségek közül a legrégebbi esedékességű kötelezettséget fogjuk érvényesíteni, egészen addig, amíg a rendelkezésre álló összeg azt fedezi.

   A törlesztőrészletek összege egyaránt tartalmazza a megtakarítást, a hitel kamatát és a díjakat is, így a számlarendezéssel a korábbi esedékességű törlesztőrészletek rendezésével az elmaradt megtakarítást is teljesíti. Amennyiben az adott megtakarítási évben a lakás-előtakarékossági szerződése már elérte a szerződésére igényelhető állami támogatás/bónusz maximális összegét, abban az esetben az így teljesített megtakarításra már nem tudunk további állami támogatást/bónuszt igényelni. Amennyiben a teljes elmaradását rendezi, úgy az állami támogatás/bónusz igénybevételének lehetőségével a megtakarítási idő sem hosszabbodik meg, ha egy részét rendezi, akkor pedig kizárólag arányosan hosszabbodik meg. Ebben az esetben számolnia kell azzal, ha a kieső állami támogatást/bónuszt, és a hozzá tartozó elmaradt betéti kamatokat szintén saját forrásból kell megfizetnie.

   Példa: Ön 9 hónapra vette igénybe a moratóriumot, mely által a megtakarítási ideje is meghosszabbodik 9 hónappal, mely hosszabbítás alatt az állami támogatást/bónuszt a korábbi feltételekkel megegyező módon veheti majd igénybe. Amennyiben úgy dönt, hogy az elmaradásából 5 havi összeget korábban, soron kívül betörleszt, úgy már nem 9 hónappal, várhatóan csupán 4 hónappal fog meghosszabbodni a megtakarítási időszakának azon része, melyre az állami támogatás/bónusz moratóriumot megelőző feltételei érvényesek.

   Amennyiben a moratórium alatt felgyűlt kötelezettségének elmaradása mellett dönt, a pontos befizetendő összeget kérésére kiszámítjuk ÖnnekTovábbi információért kérjük, hívja a TelefonBankárt, vagy a WebBankár felületünkön keresztül is küldhet üzenetet részünkre „Általános megkeresés” téma megjelölésével.
  • Társasházakra és lakásszövetkezetekre is vonatkozik a fizetési moratórium?

   A fizetési moratórium valamennyi hitel- és kölcsönszerződésre vonatkozik, így a társasházak és lakásszövetkezetek által kötött szerződésekre is.
  • Ugyanannyi pénzt kell majd visszafizetnem 2020. december 31-étől mintha végig fizettem volna a havi törlesztőrészleteket?

   Nem. A moratórium a megjelent kormányrendelet alapján fizetési halasztást jelent, amely idő alatt a felvett hitel a szerződéses kondíciókkal kamatozik. A moratórium idejére eső kamatfizetés így a teljes visszafizetendő összeget növelni fogja. A felfüggesztés ideje alatt felhalmozódó többlet kötelezettség a futamidő meghosszabbodásához vezet. A moratórium idejére eső kamat nem kerül tőkésítésre, viszont a teljes visszafizetendő összeget növelni fogja.
  • Változik a szerződés futamideje akkor, ha él a fizetési moratórium lehetőségével?

   Az ügyfél által a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama meghosszabbodik. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium által nyújtott lehetőséggel, az a törlesztési idő kitolódásával jár. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.
  • Van arra lehetőségem, hogy csak a Lakásszámlám megtakarítási részét fizessem havonta, az Azonnali Áthidaló Kölcsön vagy Áthidaló Kölcsön kamatát azonban nem?

   Az ügyfelek a hitelügyeikre vonatkozóan jelzik azt az igényüket, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint szeretnének a jövőben is teljesíteni. A hitelügyhöz kapcsolódó tájékoztatása magába foglalja a kapcsolódó betéti szerződés(eit) is. Ennek értelmében vagy az eredeti szerződési feltételek szerint a Lakásszámla megtakarítási részét is fizetik az ügyfelek az Azonnali Áthidaló Kölcsön vagy Áthidaló Kölcsön kamataival együtt, vagy élnek a fizetési moratórium adta lehetőséggel és nem fizetik sem a Lakásszámla megtakarítási részét, sem pedig az Azonnali Áthidaló Kölcsön vagy Áthidaló Kölcsön kamatait. Ez utóbbi esetben a megtakarítás teljesítési ideje meghosszabbodik, anélkül, hogy ez az állami támogatás elvesztésével járna.

Tájékoztató a fizetési moratórium ideje alatt a lakossági ügyfelek KHR törvény szerinti kezeléséről

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (továbbiakban KHR) Ön nem kerül negatív listára, ha a fizetési moratórium fennállásának ideje alatt nem tesz eleget havi fizetési kötelezettségének. Ebben az esetben a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. úgy tekinti, hogy a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteit később, a moratórium lejártát követően meghatározott esedékességgel fizeti meg. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium lehetőségével, ezen időszak alatt történő nemfizetés esetén tehát nem kell aggódnia amiatt, hogy felkerül a rossz adósok nyilvántartásába, amely esetleg negatívan befolyásolná a későbbi hitelfelvételét. Amennyiben Ön korábban úgy döntött, hogy a fizetési moratórium előtt folyósított kölcsönei esetén mégis az eredeti törlesztési rendben fizeti adósságát, a nemfizetés lehetőségével a fizetési moratórium alatt bármikor élhet mindenfajta külön tájékoztatás nélkül. Ön ebben az esetben sem kerül fel a KHR szerinti negatív listára, így a megjelölt hátrányos következmények ekkor sem érintik.

A negatív KHR listára azon adósok kerülhetnek, akik a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló elmaradással rendelkeznek. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön még a moratórium ideje előtt esett késedelembe, de a késedelmes napok száma még nem érte el a 90 napot, korábbi késedelmei nem évülnek el. Amennyiben a fizetési moratórium alatt nem teljesíti törlesztéseit, nem kerül bejelentésre új mulasztásra vonatkozó információ, továbbra is a 2020. március 18-án éjfélig fennálló késedelem összege és napszáma marad érvényben a KHR-ben. Ezt azt jelenti, hogy az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozása a moratórium lejártáig nem fogja elérni a KHR-be kerülés feltételeit, mert a moratórium időtartama nem számít bele a 90 napos időtartamba. Természetesen a moratórium ideje alatt, azaz 2020. december 31-ig lehetősége van késedelme önkéntes rendezésére. Amennyiben a lejárt tartozás törlesztése időközben nem történik meg, a fizetési moratórium lejártát követően a 2020. március 18-án nyilvántartott összegtől és napok számától folytatódik az elmaradás számítása

Ezúton is felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési moratórium időszaka ügyfeleink számára egy jogszabály által biztosított lehetőség, amelynek célja, hogy átmenetileg csökkentse ügyfeleink hiteltörlesztésből adódó terheit, ezáltal mérsékelje a koronavírus világjárvány okozta negatív hatásokat. A moratórium megszűnésével az általános szabályok lépnek életbe, a moratórium előtt fennálló késedelmes tartozások a fent meghatározottak szerint lejelentésre kerülnek a KHR-be, és így a rossz adós listára kerülés a későbbi hiteligénylés kimenetelére és feltételeire a jövőben negatív hatást gyakorolhat.

Amennyiben Ön már 2020. március 18-át megelőzően is a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló tartozással rendelkezett, a fizetési moratórium ideje alatt is felkerülhet a KHR szerinti rossz adósok listájára. A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium.

A Központi Hitelinformációs Rendszerről további információkat innen ér el: Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről

További kérdése van?

Amennyiben szerződésével kapcsolatban kérdése van, érdeklődhet Személyi Bankáránál, vagy munkanapokon telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06 1 411 8181-es telefonszámon.