A Fundamenta-Értéklánc KFT. Facebook kampányaira vonatkozó adatkezelési nyilatkozat

Jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Értéklánc KFT. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cg.: 01-09-339667; telefonszám: 06 1 411 8181; elektronikus elérhetőség: www.fundamentaingatlan.hu/kapcsolat; honlap: www.fundamentaingatlan.hu), mint adatkezelő a www.facebook.com honlapon közzétett hirdetésre kattintva megadott személyes adataimat (név, telefonszám, e-mail cím) kezelje.

 

A személyes adatok kezelésének célja, hogy az ehhez hozzájárulást adó személyeket a megadott kapcsolattartási csatornán (telefon és/vagy e-mail) az adatkezelő az ingatlanközvetítői állományába történő toborzási céllal megkeresse.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amely azt jelenti, hogy bármely időpontban visszavonható, amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A fentebb nevezett szervezetek az adataimat időben korlátozottan, a jelen hozzájárulás megadását követő 1 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelik.

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok személyes adataim kezeléséről:

 

  • írásbeli tájékoztatást kérni,
  • a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni,
  • tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen,
  • jogomban áll személyes adataim helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését kérni,
  • adathordozhatósághoz való jogommal élni,
  • a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni.

 

a Fundamenta-Értéklánc Kft részére a 1922 Budapest címre címzett, továbbá az adatkezeles@fundamenta.hu e-mail címre küldött ilyen tartalmú levéllel.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: https://naih.hu) lehet élni, vagy a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: compliance@fundamenta.hu