Fundamenta A-tól Z-ig

Kislexikonunkban megtalálhatja azokat a fogalmakat, melyek gyakran előfordulnak a lakás-előtakarékossági szerződésekkel (Lakásszámlával) kapcsolatban. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-t a fogalomtárban a továbbiakban röviden Fundamentaként említjük. Kattintson arra a fogalomcsoportra, amely kifejezést keresi, és máris megtalálja válaszát!

Kérjük ossza meg a véleményét a fundamenta.hu honlapról, rövid kérdőívünk kitöltésével.

 • A-C
 • D-F
 • G-I
 • J-L
 • M-O
 • P-R
 • S-U
 • V-Z
 • Adós

  Az a természetes személy (valamint a fogyasztónak nem minősülő Társasház, illetve Lakásszövetkezet), aki a hitel- vagy kölcsönszerződés alapján felvett hitel vagy kölcsön visszafizetésére vállal kötelezettséget (egyetemlegesen az adóstárssal/adóstársakkal, ha a hitelügyletben szerepel adóstárs).

  - Lakáskölcsön igénylése esetén, ha van nagykorú kedvezményezett, akkor ő lesz az adós, és a szerződő az adóstárs. Nagykorú kedvezményezett hiányában a szerződő az adós.

  - Áthidaló és azonnali áthidaló kölcsön igénylése esetén a szerződő az adós, és ha van kedvezményezett, ő adóstárs lesz.
 • Adóstárs

  Az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az adóssal, jogai és kötelezettségei megegyeznek az adóséival.
 • ÁF/LÁF

  Az Áthidaló- és Lakáskölcsön Szerződés Általános Feltételek tájékoztató rövidítése. A tájékoztató a kölcsönügyletekre vonatkozó általános rendelkezéseket tartalmazza.
 • Állami támogatás

  A szerződő, illetve kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett a 2018.10.16-ig megkötött Lakásszámlák esetében az adott megtakarítási évben befizetett megtakarításaira állami támogatást vehet igénybe a Magyar Államkincstártól.

  Ha a megtakarítási év során rendszertelenül teljesíti a befizetéseket, az állami támogatás- és kamatveszteséggel járhat. (A harmadik és a negyedik megtakarítási negyedévben befizetett összegre csak a teljes évre a befizetések után igényelhető állami támogatás maximum 25-25 százaléka erejéig kaphat állami támogatást.)

  Javasoljuk, hogy minden hónap 13. napjáig fizesse be megtakarításait, illetve gondoskodjon arról, hogy legyen a bankszámláján elegendő összeg, ha átutalást vagy csoportos beszedést választott. Célszerű a csoportos beszedést választani, amely nemcsak kényelmes, hanem biztonságos is.

  A 2018.10.17. napján, vagy azt követően kötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében állami támogatás nem igényelhető a 2018. évi LXIII. törvény által bevezetett módosítás értelmében. A törvény hatályba lépését megelőzően kötött Lakásszámla megtakarítási idejének meghosszabbítása és/vagy a szerződéses összeg emelése esetén a meghosszabbított megtakarítási időre, illetve az emelés mértékére szintén nem vehető igénybe az állami támogatás.
 • ÁSZF

  Általános Szerződési Feltételek = Üzletszabályzat

  2020. október 20-tól a Fundamenta Zrt. az Általános Szerződési Feltételek elnevezés helyett az Üzletszabályzat kifejezést használja.
 • Áthidaló kölcsön

  A Lakásszámla kiutalása előtt igényelhető hiteltípus. A kölcsön feltételeit a Fundamenta időszakonként állapítja meg, a kondíciókat a hitelkérelem befogadásának napján érvényes Díjtáblázat tartalmazza.

  Az igénylés feltételei, hogy elérje a Lakásszámla egyenlege a szerződéses összeg 10 százalékát, és a megtakarítási időből már eltelt két év. Ha ezek a feltételek még nem teljesültek, akkor azonnali áthidaló kölcsön, a kiutalást követően pedig lakáskölcsön igényelhető, melynek feltételei eltérnek.
 • Átruházás

  A szerződő személyének változtatása. A Lakásszámla kizárólag közeli hozzátartozó részére ruházható át.
 • Átutalás

  Készpénz nélküli fizetési mód, amellyel megbízást adhat, hogy számlavezető bankja egy meghatározott összeget, meghatározott időpontban átutaljon.

  Számlavezető bankjában adhat meg eseti, vagy havi rendszeres átutalási megbízást. Kérjük, hogy a visszaigazoláson, illetve a számlakivonaton feltüntetett, a Lakásszámlához tartozó egyedi számlaszámra indítsa az átutalásokat.

  Az utalás költségéről számlavezető bankja tud felvilágosítást nyújtani.
 • Azonnali áthidaló kölcsön

  A Lakásszámla korai szakaszában igényelhető hitel, amikor a szerződés a kiutalás feltételeit még nem éri el. A kölcsön feltételeit a Fundamenta időszakonként állapítja meg, a kondíciókat a hitelkérelem befogadásának napján érvényes Díjtáblázat tartalmazza.

  Ha a Lakásszámla egyenlege a szerződéses összeg 10 százalékát már elérte, és a megtakarítási időből már eltelt két év, akkor már nem azonnali áthidaló kölcsön, hanem áthidaló kölcsön igényelhető, melynek feltételei eltérhetnek.
 • Azonnali hitel

  A 0 időpontos Azonnali áthidaló kölcsönt jelenti.
 • Bankkártyás befizetés

  Gyors és egyszerű készpénz nélküli fizetési mód, amellyel a bankkártyája adatainak megadását követően fizetheti be megtakarítását. A bankkártyás befizetés elérhető WebBankár rendszerünkből, illetve honlapunkról is.
 • Betételhelyezés rendszeressége

  Az állami támogatás veszteség (2018.10.16-ig kötött szerződések esetén), illetve a kamatbónusz/megtakarítási bónusz veszteség (2018.10.26-tól kötött szerződések esetén) elkerülése érdekében, kérjük, hogy minden hónap 13. napjáig fizesse be megtakarításait.

  Ha a hónap végéig beérkezik a megtakarítás összege, Önt nem éri állami támogatás/kamatbónusz/megtakarítási bónusz veszteség, viszont kevesebb lesz szerződésén a betéti kamat, ami miatt a kiutalási időpont módosulhat.
 • Betéti kamat

  Az a kamatösszeg, amit az elhelyezett megtakarításai után jóváírunk a betéti számláján.  Mértékét a szerződés módozata határozza meg. A Lakásszámlán jóváírt összegek a megtakarítási idő megkezdését követően a jóváírást követő naptól napi kamatozással kamatoznak. A kamatszámítás szempontjából minden naptári hónap 30 napból áll. A betéti kamatot megtakarítási évenként tőkésítjük.
 • Bónusz (kamatbónusz, megtakarítási bónusz)

  A 2018.10.26-án, vagy azt követően kötött Lakásszámlák esetében az adott megtakarítási évben elhelyezett betétösszegre egyszeri éves, a választott módozatban meghatározott mértékű bónuszt írunk jóvá szerződésén.

  Fontos, hogy a megtakarítási év során rendszeresen teljesítse a befizetéseket, a rendszertelen betételhelyezés bónusz veszteséggel járhat.

  Javasoljuk, hogy minden hónap 13. napjáig fizesse be megtakarításait, illetve gondoskodjon arról, hogy legyen a bankszámláján elegendő összeg, ha átutalást vagy csoportos beszedést választott. Célszerű a csoportos beszedést választani, amely nemcsak kényelmes, hanem biztonságos is.
 • Célértékszám

  A célértékszám a kiutalás elérésének egyik feltétele, mértékét a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. határozta meg. A célértékszámot és a szerződésének az aktuális értékszámát számlakivonatán ellenőrizheti.
 • Csekkes befizetés

  A megtakarításait postai úton is teljesítheti, a Fundamenta által biztosított csekkek segítségével. Ha ezt a fizetési módot választja, a Lakásszámlához tartozó egyedi számlaszámhoz tartozó postai csekkeket elküldjük Önnek. A csekkes befizetés díját a mindenkor hatályos Díjtáblázatunk tartalmazza.
 • Csoportos beszedési megbízás, CSOB

  A csoportos beszedési megbízás kölcsön esetében kötelező, megtakarítás esetén pedig választható, praktikus és kényelmes fizetési módot jelent, rövidítése: CSOB.

  Ön felhatalmazást ad a számlavezető bankjánál, amely felhatalmazás alapján a Fundamenta minden hónapban, egy meghatározott napon a bankszámlájáról automatikusan beszedi a fizetendő összeget.
 • Díjtáblázat

  A Fundamenta díjtáblázata, mely tartalmazza a Fundamenta által nyújtott szolgáltatások díjait.
 • EBKM

  Egységesített betéti kamatlábmutató. A különböző feltételekkel kamatozó pénzintézeti termékekkel elérhető tényleges hozam összehasonlítását elősegítő mérőszám.
 • EGT tagállamok

  Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
 • Értékbecslés

  Szakképesítéssel rendelkező értékbecslő által készített becslés, amellyel a hitel fedezeteként bevont ingatlan forgalmi értékét határozza meg. (Kizárólag a Fundamenta által megjelölt értékbecslők értékigazolását fogadjuk el.)
 • Értékelési fordulónap

  Minden hónap utolsó napja, amikor megvizsgáljuk, hogy a Lakásszámla teljesítette-e a kiutaláshoz szükséges feltételeket. Azon a napon, amikor a kiutalási feltételek teljesülnek, elindul a kiutalási időszak.
 • Értékszám=ÉSZ

  Az értékszám a szerződő megtakarítási teljesítményének mérésére szolgáló szám. Az értékszám növekedésének üteme a megszolgált betéti kamattól függ, azaz a megtakarítások összegétől és azok elhelyezésének időpontjától.
 • Értesítés a kiutalásról

  Ha a Lakásszámla eléri a kiutalás feltételeit, akkor az értékelési fordulónapot követően kiutalási értesítést küldünk a szerződőnek, amelyben tájékoztatjuk a szerződés felhasználási lehetőségeiről.
 • Fedezeti (biztosítéki) ingatlan

  A hitel fedezetéül felajánlott ingatlan, amelyre a Fundamenta jelzálogot és szükség esetén elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be. Az ingatlan a hitel biztosítéka marad a hitel megszűnéséig, visszafizetéséig vagy a fedezetre vonatkozó szerződésmódosításig. A bejegyzett jelzálog összege nem változik a futamidő alatt.
 • Finanszírozott (cél) ingatlan

  A lakáscélként megnevezett ingatlan, amely kizárólag lakóingatlan lehet. Fontos, hogy a kedvezményezett, vagy ha kedvezményezett nincs a szerződésen, akkor a szerződő, illetve ezen személyek közeli hozzátartozójának tulajdonában álljon, vagy haszonélvezeti joga legyen az ingatlanban. Az is elfogadható, ha vásárlással, cserével, építéssel az ő tulajdonába kerül, vagy általa pénzügyi lízingbe vett, illetve haszonélvezeti jogában áll.
 • Hitel évek

  A lakáskölcsön folyósítási hónapjának első napjától számított évek (12 hónap) a lakáskölcsön visszafizetéséig.
 • Hitelbiztosítéki érték

  Az értékbecslő által a Fundamenta feltételei szerint megállapított ingatlanérték, ami nem az ingatlan forgalmi értéke, hanem attól eltérő, külön jogszabályban foglalt módszertan alapján megállapított érték. Ezen az értéken vesszük figyelembe az ingatlant.
 • Hitelfolyósítási díj

  Áthidaló kölcsönök esetében a díjtáblázatban meghatározott mértékű egyszeri hitelfolyósítási díjat számítunk fel, melyet a folyósítandó összegből levonunk.
 • Hitelintézeti igazolás

  Hitelkiváltás lakáscél esetén szükséges igazolás, ha a lakáscélú hitelt nem a Fundamenta folyósította. Ezen a dokumentumon a folyósító pénzintézet igazolja a következő adatokat:

  - az adós neve és adatai,
  - a fennálló kölcsöntartozás összege,
  - a kiváltandó kölcsön lakáscélja,
  - a célingatlan adatai (cím, helyrajzi szám),
  - a hitelszámlaszám/kifizetés helye,
  - a kölcsönt kinek a javára, milyen céllal használták fel.

  Kérjük, hogy lehetőleg a Fundamenta formanyomtatványát az igazoláshoz. Egyéb igazolást akkor fogadunk el, ha az a fent felsorolt adatokat teljes körűen tartalmazza.
 • Hitelkamat

  A hitelkamat az a díj, amit a kölcsönt nyújtó pénzügyi szolgáltató által adott pénzösszeg használatáért fizet az ügyfél.

  A kamatszámítás a mindenkori kölcsöntartozás alapján napi kamatszámítással történik. A kamatszámítás szempontjából minden naptári hónap 30 napból áll.

  A lakáskölcsön kamatát, a tőkésítés gyakoriságát a szerződés módozata tartalmazza. A szerződés módozata megtalálható a kölcsönszerződésben.

  Az áthidaló kölcsönök kamatát a kölcsön befogadásakor hatályos díjtáblázat alapján határozzuk meg, a pontos adat megtalálható a kölcsönszerződésben.
 • Jelzálogjog

  Hitelszerződést biztosító kötelezettséget jelent. Jelzáloghitel felvételénél a Fundamenta a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a területileg illetékes földhivatalnál jelzálogjogot jegyeztet be. Ez a jelzálogjog szolgál biztosítékul a teljes követelésünkre.
 • KHR

  A Központi Hitelinformációs Rendszer rövidítése. A KHR-be a pénzintézetek jelentik be azokat a személyeket, akik olyan hátralékba kerülő hitelügyben szerepelnek, amelyeknél:

  - a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és

  - az ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt.
 • Kifizetési feltételek

  A kölcsönök bírálata során a Fundamenta által előírt, a kölcsönszerződésben felsorolt feltételek, amelyek teljes körű és hiánytalan teljesítéséig a kölcsönösszeg nem folyósítható.
 • Kiutalás

  Amennyiben a kiutalást az ügyfél a rendelkezésére álló határidőn belül nyilatkozatával elfogadja, a kiutalási időszak utolsó napja a kiutalás időpontja, mellyel véglegesen lezárul a Lakásszámla betéti szakasza. A kiutalás nem azonos a kifizetéssel.
 • Kiutalási időpont

  A kiutalási időszak utolsó napja.

  2017.06.30-ig kötött szerződések esetében az értékelési fordulónapot követő harmadik hónap utolsó napja, a 2017.07.01-től kötött szerződések esetében a második hónap utolsó napja.
 • Kiutalási időszak

  Az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó időszak, mely alatt az ügyfél rendelkezhet a kiutalás elfogadásáról és a szerződés felhasználásáról.

  Ez az időszak a 2017. június 30. napjáig kötött Lakásszámlák esetén három hónap, a 2017. július 1. napjától kötött Lakásszámlák esetében két hónap.
 • Kiutalási nyilatkozat

  Ha a Lakásszámla elérte a kiutalás feltételeit, akkor kiutalási értesítést küldünk a szerződőnek a felhasználási lehetőségekről. Az értesítő levél tartalmazza azt a nyilatkozatot, melynek visszaküldésével a szerződő (kedvezményezett esetén a kedvezményezettel együtt) elfogadhatja a kiutalást, és rendelkezhet a Lakásszámla felhasználásáról.
 • Kombinált hitel

  A Lakásszámlát és a banki hitelt kombináló termék, melynek lényege, hogy az ügyfél Lakásszámla szerződést köt a Fundamentánál, amely szerződés a Partner bank által folyósított lakáscélú hitel fedezetéül szolgál, ezért a bank javára zárolt, azaz korlátozott. A banki hitel tőketörlesztése részben vagy egészben a Lakásszámlán összegyűjtött megtakarításból valósul meg.
 • Korlátozás

  A korlátozással a Lakásszámla feletti rendelkezési jogot a szerződő átruházza egy másik fél, a Jogosult javára. Korlátozott szerződések csak akkor módosíthatók, ha a Jogosult ehhez hozzájárul.
 • Közeli hozzátartozó

  A Polgári Törvénykönyv határozza meg a közeli hozzátartozók körét. Közeli hozzátartozónak minősül:

  - a házastárs,
  - az egyeneságbeli rokon,
  - az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
  - az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,
  - a testvér.
 • Lakás-előtakarékosság

  Öngondoskodáson alapuló lakásfinanszírozási lehetőség, amely a hosszú távú takarékoskodáson alapul. Az ügyfél meghatározza azt az összeget, amelyre lakáscélú tervei megvalósításához szüksége van, ez a szerződéses összeg.

  A szerződéses összeg (konstrukciótól függően) 40-50 százaléka a megtakarítás, a betéti kamat, valamint a 2018.10.16-ig kötött szerződéseknél az állami támogatás, a 2018.10.26-án, vagy azt követően kötött szerződések esetében pedig a megtakarítási/kamatbónusz.  A fennmaradó 50-60 százalékot a szerződő a Fundamentától fix kamatozású, forint alapú lakáskölcsönként igényelheti.

  Lakástakarék termékeinket itt érheti el.
 • Lakás-előtakarékossági szerződés / Lakásszámla

  A Lakásszámla egy betét- és egy opcionálisan, a megtakarítási időszak végén igényelhető kölcsönszerződést jelent.

  A szerződő vállalja, hogy:

  - a szerződés módozata szerint,
  - a megtakarítási idő alatt, előre meghatározott rendszerességgel,
  - egyenlő részletekben befizetéseket teljesít,
  - a befizetéseit legalább négy megtakarítási év időtartamra a Fundamentánál betétként leköti, illetve elhelyezi.

  A Fundamenta vállalja, hogy:

  - a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése, és
  - a szerződő, illetve a kedvezményezett hitelképessége esetén,
  - a módozatban rögzített módszer szerint kiszámított összegű, lakáscélú kölcsönt nyújt, a szerződő, illetve a kedvezményezett kérésére.
 • Lakáscélú felhasználás

  A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 8.§-a határozza meg, hogy mi minősül lakáscélú felhasználásnak. A lakáscélú felhasználást a kifizetés előtt, illetve a kifizetést követően is igazolni szükséges. A lakáscélú felhasználásról további részletek a Tájékoztató a lakáscél igazolásról magánszemélyek részére dokumentumban találhatók.
 • Lakáskölcsön

  A Lakásszámla megtakarítási szakaszának lezárását, azaz a kiutalást követően nyújtott hitel. A lakáskölcsön kamat mértékét a szerződéses módozata határozza meg. Összege a szerződéses összeg és a teljes megtakarítás (a befizetett betétek, a betétekre jóváírt kamat, a jóváírt állami támogatás és annak kamatai, vagy a jóváírt kamat/megtakarítási bónusz) különbsége. A lakáskölcsön felvételének a feltétele, hogy a hitelbírálat során a Fundamenta hitelképesnek minősítse a hitelügyletet.
 • Megtakarítási év és a megtakarítás kezdete

  A megtakarítás annak a hónapnak az első napjával kezdődik el, amikor a számlanyitási díjon felül a módozat szerinti első havi teljes összegű megtakarítási összeg beérkezik a lakás-előtakarékossági számlára.

  A megtakarítási évek pedig megtakarítás kezdetétől számított évek (egy év 12 hónap) a betét felvételéig, illetve a kiutalásig.

  Példa: Ön az első teljes betétösszeg befizetését 2021.03.12-én teljesítette.

  A megtakarítás kezdete: 2021.03.01.
  Az első megtakarítási éve: 2021.03.01. - 2022. 02.28.

  Számlanyitási díj részletfizetés akció esetén a megtakarítás kezdete az első havi számlanyitási díj részlet, valamint az első havi megtakarítás elhelyezésével kezdődik.
 • Megtakarítási idő

  Az első betét elhelyezésétől az összegyűlt betét felvételéig, illetve a kiutalásig eltelt idő. Kezdete nem feltétlen esik egybe a szerződés kezdetével.
 • Minimális értékszám

  A szerződés kiutalásához (a megtakarítási időszak lezárásához) szükséges értékszám. Az értékszámot a megtakarítás kezdetétől eltelt idő, a befizetések mértéke és rendszeressége befolyásolja.
 • Minimális megtakarítási időtartam

  A megtakarítási idő az értékesített módozat a szerződéskötés időpontjában választható legrövidebb futamideje, de minimum 48 hónap a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény alapján.
 • Módozat

  A Fundamenta modellszámítások alapján kidolgozott pénzügyi terméke.

  Meghatározza a szerződés alapvető, az alábbiakban felsorolt paramétereit:

  - megtakarítási idő hossza,
  - betéti kamat mértéke,
  - lakáskölcsön futamideje,
  - lakáskölcsön kamata.
 • Moratórium

  A fizetési moratórium egy jogszabály által biztosított lehetőség, mely alapján a 2020. március 18. 24:00 óráig folyósított hitelek tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére fizetési haladékot kap.  Célja, hogy átmenetileg csökkentse a hiteltörlesztés terheit, így mérsékelje a koronavírus világjárvány okozta negatív hatásokat.

  A 2020. évi fizetési moratórium 2020. december 31-éig tartott. A jogalkotó döntése alapján 2021. évben a moratóriumot 2021. január 1. és 2021. október 31. között általános jelleggel2021. november 1. és 2022. június 30. között a jogszabályban meghatározott társadalmi kör jogosult igénybe venni.

  2021. november 1. és 2022. június 30. között hatályos szabályok alapján a moratóriumba már nem lehet belépni, azon jogosultak, akik ezen időszakban továbbra is élnek a fizetési moratóriummal, és 2022. június 30. előtt kilépnek belőle, a továbbiakban már nem élhetnek a lehetőséggel. További információt tájékoztató oldalunkon talál.
 • Műszaki szakértés

  A lakáscélú felhasználás igazolása során beszámíthatóak az ún. házilagos kivitelezésű munkálatok is. Ennek feltétele az, hogy a felújítási munkálatok megtörténtét és azok értékét egy - a Fundamenta közreműködésével kirendelt - értékbecslő leigazolja egy műszaki szakértés elvégzésével, melynek eredményét ügyfeleinknek el kell juttatniuk hozzánk.
 • OBA

  Az Országos Betétbiztosítási Alap rövidítése. Feladata a betétesek védelme, ha a betétet elfogadó hitelintézet nem tudja a betéteket visszafizetni, illetve feladata a betétesek közbizalmának fenntartása, ezáltal az ország pénzügyi stabilitásának védelme.

  Ha egy hitelintézet tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) visszavonja, vagy a bíróság elrendeli a hitelintézet felszámolását, akkor az OBA az ügyfél részére kártalanítást fizet.

  A kártalanítás összege hitelintézetenként és betétesenként meghatározott, azaz a betétesnek egy hitelintézetnél elhelyezett valamennyi betétje után – a betétek tőke- és kamatösszegére – összevontan meghatározott maximális értékre terjed ki, ami főszabály szerint összesen legfeljebb 100.000 (azaz százezer) eurónak megfelelő forintösszeg.
 • Összevonás

  Azon szerződések összevonása lehetséges, amelyeknek a tulajdonosa ugyanaz a személy és módozatuk megegyezik.
 • Partnerek

  Ide kattintva megismerkedhet a Fundamenta partnereivel.
 • Számlakivonat

  Üzletszabályzatunk 23.§ (1) bekezdése alapján egy naptári évben egy alkalommal küldünk díjmenetesen számlakivonatot ügyfeleink részére. A számlakivonat tartalmaz minden olyan terhelést és jóváírást, melyet az elszámolás készítését megelőző  12 hónap során könyveltünk le a Lakásszámlán.

  A számlakivonat zárt rendszerben készült, ezért aláírás nélkül hiteles és számlaként szolgál.

  Soron kívüli számlakivonat, illetve a számlaforgalomról kimutatás a mindenkori, hatályos díjtáblázatban közzétett díj ellenében igényelhető.
 • Számlanyitási díj

  A számlanyitási díj nagyságát az Üzletszabályzat adott módozatra vonatkozó melléklete tartalmazza, a szerződéses összeg százalékában kifejezve.  A számlanyitási díj nem része a megtakarításnak.
 • Szerződéses összeg

  A 2018.10.16-ig kötött Lakásszámlák esetében a szerződéses összeg a szerződő által vállalt összes betételhelyezés, a betétre jóváírt kamat, az állami támogatás, az állami támogatásra jóváírt kamat és a szerződő, illetve a kedvezményezett által igényelhető lakáskölcsön együttes összege.

  A 2018.10.26-án, vagy azt követően kötött szerződések esetén a szerződő által vállalt összes betételhelyezés, a betétre jóváírt kamat, egyéb elérhető jóváírás és a szerződő, illetve a kedvezményezett által igényelhető lakáskölcsön együttes összege.

  A szerződéses összegnek minden esetben 10 000 forinttal maradéktalanul oszthatónak kell lennie.
 • Szerződő

  A szerződő az a személy, aki a lakás-előtakarékossági szerződést megköti.

  Lakásszámlát köthet:

  - Magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személy saját javára, vagy az általa megnevezett kedvezményezett (természetes személy) javára.
  - Az EGT tagállamok állampolgárai.
  - Bevándorolt, letelepedett és a menekültként elismert személy.
  - Gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, társadalmi szervezet, egyház, illetőleg helyi önkormányzat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára, életkezdésének elősegítése céljából.
  - Lakásszövetkezet épületenként a közös tulajdonú épületrészek felújítása, korszerűsítése céljából.

  - Társasházi közösség a közös tulajdonú épületrészek felújítása, korszerűsítése céljából.
 • TAKARNET szolgáltatás

  A TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat, a földhivatali adatok online elérését biztosítja, az ország bármely részéről szolgáltat tulajdoni lapot.

  Ügyfeleink írásbeli meghatalmazása, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton tett szóbeli kérése esetén a kapcsolódó ügylethez nem hiteles szemle tulajdoni lap másolatot kérünk le az aktuális Díjtáblázatban szereplő TAKARNET díj ellenében.
 • Tarifa szerinti megtakarítás, tarifális ráta

  A szerződés módozatának jellemzője, a havi megtakarítási összege, melynek értékét a szerződéses összeg arányában határozzuk meg, és az Üzletszabályzat módozatra vonatkozó melléklete tartalmazza a „Rendszeres betételhelyezés (szerződéses összeg arányában)” elnevezés alatt.

  Amennyiben ezt az összeget minden hónap 13. napjáig a betétszámláján elhelyezi, Lakásszámlája a módozatban meghatározott minimális megtakarítási idő alatt, a szerződéskötéskor elvárt időpontra eléri a kiutalás Üzletszabályzatban rögzített feltételeit.

  A 2018.10.16-án, vagy azt megelőzően kötött, állami támogatásra jogosult szerződések esetében a befizetésekre nem a tarifális ráta határozza meg az igényelhető állami támogatást. Kizárólag a tarifális ráta mértékéig, de megtakarítási évente maximum 240.000 forint megtakarítás után vehető igénybe az állami támogatás.

  A 2018.10.26-án, vagy azt követően kötött Lakásszámlák esetében az igénybe vehető bónusz alapja azonban a tarifális ráta, nem a vállalt ráta.

  (A vállalt ráta fogalmáról bővebben a Vállalt ráta, vállalt havi megtakarítás pontban olvashat.)
 • TelefonBankár

  A Fundamenta telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatása, melynek segítségével információt kérhet, illetve rendelkezhet szerződéséről.

  A TelefonBankár segítségével elérhető szolgáltatások:

  - kedvezményezett megjelölése, módosítása, törlése
  - számlainformáció
  - csekk és számlakivonat kérése
  - fizetési mód változtatás
  - adatpótlás
  - adatmódosítás
  - szerződéses összeg módosítás
  - futamidő módosítás
  - kiutaláshoz, kifizetéshez szükséges nyomtatványok igénylése
  - állami támogatásra vonatkozó igény módosítása (2018.10.16-ig kötött szerződések esetén)
  - fizetési haladék

  Az alábbi szolgáltatásokhoz elengedhetetlen az Ön írásbeli nyilatkozata, ezért TelefonBankárunkon keresztül nem elérhetőek:

  - szerződéskötés,
  - szerződés átruházása,
  - felmondás bejelentése,

  - a megtakarítás, vagy a szerződéses összeg kifizetésével kapcsolatos rendelkezés.
 • Teljes hiteldíj mutató = THM

  A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez, százalékos formában kifejezve. (A lakáskölcsön kamatának és a folyamatosan felszámítható kezelési költségnek, a hitelösszeg számlanyitási díj mértékével csökkentett összegéhez viszonyított, éves százalékban kifejezett aránya.)
 • Termékkedvezmények

  A Fundamenta-Lakáskassza Zrt az állami támogatással nem érintett módozatú lakás-előtakarékossági szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek dokumentum „J” fejezetében írtak szerint az alábbi termékkedvezményeket nyújtja:

  Kamatbónusz:

  A Lakás-takarékpénztár az általa hirdetményben megjelölt időszakban aláírt lakás-előtakarékossági szerződések esetében minden egyes megtakarítási évben az adott megtakarítási évben elhelyezett betétösszegre egyszeri éves, a hirdetményben és a választott módozatban meghatározott mértékű bónuszt ír jóvá.

  Megtakarítási Bónusz:

  A Lakás-takarékpénztár az általa hirdetményben megjelölt időszakban aláírt lakás-előtakarékossági szerződések esetében minden egyes megtakarítási évben az adott megtakarítási évben elhelyezett betétösszegre egyszeri éves, a hirdetményben és a választott módozatban meghatározott mértékű megtakarítási bónuszt ír jóvá

  Progresszív bónusz:

  A Lakás-takarékpénztár az általa hirdetményben megjelölt időszakban aláírt lakás-előtakarékossági szerződések esetében minden egyes megtakarítási évben az adott megtakarítási évben elhelyezett betétösszegre egyszeri éves Progresszív bónuszt ír jóvá. A választott módozatra érvényes Progresszív bónusz mértéke a lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási ideje alatt minden egyes megtakarítási évben a módozatban meghatározott mértékben növekszik.

  A részletes feltételek megtekintéséért kattintson az alábbi linkre: https://fundamenta.hu/documents/hatalyos-uzletszabalyzat/
 • Újrabesorolás

  Amennyiben Lakásszámlája már teljesítette a kiutalás feltételeit, azonban Ön a lakáscélját később kívánja megvalósítani, ezért nem kéri a kiutalást, vagy a kiutalást elfogadó nyilatkozatát a kiutalási értesítőben meghatározott határidőig nem küldi vissza, a szerződése nem lesz kiutalható, azaz a megtakarítási idő nem zárul le.

  Amikor később úgy dönt, hogy a szerződését fel szeretné használni, a kiutalásra vonatkozó igényét Önnek szükséges jeleznie felénk. Jelzése hatására a szerződését újra besoroljuk a kiutalásra váró szerződések közé, melyről ismét kiutalás értesítő levelet küldünk.
 • ÜSZ

  Az Üzletszabályzat rövidítése. 2020. október 20-tól a Fundamenta az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elnevezés helyett az Üzletszabályzat kifejezést használja, mint a lakásszámlákra vonatkozó szerződéses feltételek összefoglaló elnevezését.

  Az ÜSZ három részből áll, az alábbiak szerint:

  - ÁÜF: Általános Üzleti Feltételek, ami minden Lakásszámla szerződésre általánosan érvényes szabályokat tartalmazza.
  - ÁT ÁSZF: az állami támogatással érintett módozatú lakásszámlákra vonatkozó feltételek.

  - ÁTN ÁSZF: az állami támogatással nem érintett módozatú lakásszámlákra vonatkozó feltételek
 • Vállalt ráta, vállalt havi megtakarítás

  A vállalt ráta (vagy más néven vállalt megtakarítás) a lakás-előtakarékossági szerződésben rögzített rendszeres betételhelyezés mértéke. Összege az ügyfél döntése alapján lehet a tarifális rátától eltérő vagy azzal megegyező.

  A 2018.10.16-án, vagy azt megelőzően kötött, állami támogatásra jogosult szerződések esetében a befizetésekre kizárólag a vállalt ráta mértékéig, de megtakarítási évente maximum 240.000 forint megtakarítás után igényelhető állami támogatás.

  A 2018.10.26-án, vagy azt követően kötött Lakásszámlák esetében az igénybe vehető bónusz alapja nem a vállalt ráta, hanem a tarifális ráta.

  (A tarifális ráta fogalmáról bővebben a Tarifa szerinti megtakarítás (tarifális ráta) pontban olvashat.)
 • WebBankár

  A Fundamenta elektronikus szolgáltatása, amelynek segítségével regisztrációt követően gyorsan, egyszerűen, kényelmesen intézheti ügyeit. Az aktuális információk és a számlatörténet megtekintése mellett, módosíthatja adatait, valamint befizetéseit is kezelheti.

  A WebBankár felületet ITT éri el.

  Ha regisztrációhoz szüksége van segítségre, kérjük, olvassa el rövid tájékoztatónkat.