Kötelező adategyeztetés és ügyfél-átvilágítás

Miért van szüksége erre?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint naprakész ügyfél-átvilágítási adatokkal kell rendelkeznünk ügyfeleinkről.

Mi történik, ha nem végzem el az adategyeztetést?

Kötelező adategyeztetés hiányában az érintett ügyfelek megbízásainak teljesítését meg kell tagadnunk, így megfelelő adatok hiányában kifizetés sem teljesíthető.

Kiket érint?

Minden Ügyfelünk részére kötelező az adategyeztetés és az ügyfél-átvilágítás, azaz érinti:

  • a szerződőt,
  • a cselekvőképes kedvezményezettet (tehát pl. a kiskorú kedvezményezettet nem érinti),
  • a meghatalmazottat.

Hitel esetén a fentieken kívül:

  • az adóst,
  • adóstársat,
  • zálogkötelezettet.

 

Mikor kell elvégezni az adategyeztetést?

 • A szerződéskötéskor, majd a szerződés tartama alatt meghatározott időközönként, a kifizetéshez pedig elengedhetetlen.
 • Fontos, hogy adatváltozás esetén 5 napon belül jelezze új adatait felénk.

 

Mit kell beküldenem?

Kérjük, küldje be:

  • a Kiegészítő azonosítási adatlapot,
  • valamint az okmánymásolatokat.

WebBankár szolgáltatásunk használata esetén a saját azonosításához szükséges "Kiegészítő adatlap" beküldése helyett, online is megteheti a szükséges nyilatkozatokat. Ehhez kérjük, válassza az „Adataim és azok módosítása” menüpontot, amit a jobb felső sarokban a nevére vitt kurzorral érhet el.

Mire figyeljen a beküldés során?

  • Hiánytalanul, és olvashatóan töltse ki, valamint lássa el keltezéssel, és aláírásával is (dokumentum több pontján)  a "Kiegészítő azonosítási adatlapot".
  • Az okmánymásolatok olvashatók legyenek.
  • A feltölthető fájl formátumok: PDF, JPG, JPEG, PNG.
  • WebBankár felületünkön az egyszerre feltöltött fájlok együttes mérete nem haladhatja meg a 200 MB-ot.

 

 

Kiegészítő azonosítási adatlap

Az adatlap kitöltésnél kérjük, ezekre figyeljen:

 • A kiemelt közszereplői státusztra, és az eljáró személyre vonatkozó nyilatkozatát is jelölje.
 • Az aláírást, és a keltezést se felejtse el.

Okmánymásolatok

 

Amennyiben Ön nem a saját nevében jár el, vagy Kiemelt közszereplő

Kérdések és válaszok az adategyeztetéssel kapcsolatban

 • 1. Gyakran ismételt kérdések az adategyeztetéssel kapcsolatban

  • A kedvezményezettet is be kell azonosítani?

   Legkésőbb a kiutalást megelőzően a cselekvőképes kedvezményezett átvilágítására és az ő adategyeztetésére is szükség van, kifizetés ennek hiányában nem teljesíthető. Ennek az az oka, hogy a Lakásszámla megtakarítási időszaka a kiutalással véglegesen lezárul, és a cselekvőképes kedvezményezett megszerzi a szerződés felett a rendelkezési jogot.
  • A kiegészítő azonosítási adatlapon ügyfélszámot kérnek. Hol találom?

   Ha Ön a szerződő, ügyfélszámát a szerződés visszaigazoló levelében, valamint az éves számlakivonaton is megtalálja.

   A többi ügyfelünk, pl. a kedvezményezett esetében ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.
  • A személyi igazolványom másolatát nem fogadták el. Mire kell figyelnem?

   A személyi igazolványának mindkét oldaláról szükséges a másolatot megküldenie, ha csak az egyik oldalt küldte el, nem elegendő. Előfordulhat az is, hogy véletlenül nem a személyi igazolvány másolatát töltötte fel, vagy nem volt megfelelő a képminőség, és nem voltak olvashatók a másolaton szereplő adatok.

    
  • Beküldtem a kiegészítő azonosítási adatlapot, mégis azt írták, hiányos az adategyeztetésem. Mi ennek az oka?

   A kiegészítő azonosítási adatlap nem elegendő, az okmánymásolatok is szükségesek a megfelelő adategyeztetéshez. Kérjük, juttassa el hozzánk lakcímkártyájának és a személyazonosításra alkalmas okmányának másolatát is.
  • Eredeti példányt kell beküldenem a kiegészítő azonosítási adatlapból?

   Ha elektronikusan küldi be a WebBankár szolgáltatásunkon az adatlapot, abban az esetben nem szükséges eredeti példány.

   Ugyanakkor figyelmébe ajánljuk, hogy a WebBankár szolgáltatásunk használta esetén a saját azonosításához a Kiegészítő adatlap beküldése helyett online is megteheti a szükséges nyilatkozatokat. Ehhez kérjük, válassza az „Adataim és azok módosítása” menüpontot, amit a jobb felső sarokban a nevére vitt kurzorral érhet el.
  • Kérik az üzletkötő aláírását a kiegészítő azonosítási adatlapon. Minden esetben szükséges?

   Nem, az üzletkötő aláírására akkor van szükség, ha 2018.10.17-én, vagy azt követően kötötte a Lakásszámlát, és olyan szereplőre vonatkozóan, például a kedvezményezettre, vagy adóstársra töltik ki, akinek az azonosítása korábban személyesen, Fundamenta üzletkötő jelenlétében nem történt meg. Nem személyesen történő azonosítás esetén az üzletkötő aláírására nincs szükség.
  • Kiskorú a kedvezményezett, őt is be kell azonosítani?

   Nem, a kiskorú kedvezményezett beazonosítására nincs szükség.
  • Kit számít cselekvőképesnek?

   A nagykorú, cselekvőképességében nem korlátozott személyt nevezzük cselekvőképesnek.

   A kiskorúak, a cselekvőképtelen nagykorúak és a cselekvőképességükben korlátozott személyek közül azok, akiknél a bíróság korlátozása a vagyonnal való rendelkezést érinti nem tekinthetők cselekvőképesnek.

   A kiskorúak esetében cselekvőképes személynek minősülnek azok, akik 16-18 év közöttiek, és gyámhatósági engedéllyel kötöttek házasságot, ezzel nagykorúvá váltak. Ebben az esetben a házasságkötést engedélyező jogerős gyámhatósági határozatot is szükséges benyújtaniuk.
  • Már beküldtem a lakcímkártya másolatot, nem fogadták el. Mi ennek az oka?

   A lakcímkártyájának a lakcímet igazoló oldaláról szükséges a másolatot megküldenie. Lehetséges, hogy Ön épp a másik oldal másolatát juttatta el hozzánk. Előfordulhat az is, hogy véletlenül nem a lakcímkártyája másolatát töltötte fel, vagy nem volt megfelelő a képminőség, és nem voltak olvashatók a másolaton szereplő adatok.
  • Már korábban megcsináltam az adategyeztetést és beküldtem az igazolványom másolatát. Miért kérik újra?

   A jogszabályi előírok alapján az ügyfelek adatait rendszeres időközönként, újra egyeztetni kell. Az adategyeztetés gyakorisága ügyfelenként eltérő, azonban a kifizetéshez elengedhetetlen.
  • Már többször elküldtem az okmánymásolataimat, de még mindig hiánypótlást küldtek. Mi szükséges még?

   A megfelelő ügyfél-átvilágításhoz, illetve az adategyeztetéshez elengedhetetlen a kiemelt közszereplői státuszára, tényleges tulajdonosra és az eljáró személyre vonatkozó nyilatkozat is, amelyet a Kiegészítő azonosítási adatlapon, vagy a WebBankár rendszeren keresztül, online tehet meg. A WebBankár rendszerben kérjük, válassza az „Adataim és azok módosítása” menüpontot, amit a jobb felső sarokban a nevére vitt kurzorral érhet el.
  • Mi a különbség a lakcím és a levelezési cím között? Miért kérik mindkettőt?

   A lakcíméhez kérjük, a lakcímkártyáján is szereplő lakcímét tüntesse fel. Levelezési címként olyan cím megadására van lehetősége, ahova a leveleket, értesítéseket küldhetjük Önnek.

   Ha a levelezési címe megegyezik a lakcímével, akkor ezt a mezőt nem szükséges kitöltenie.
  • Miért kötelező az adategyeztetés?

   A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint naprakész ügyfél-átvilágítási adatokkal kell rendelkeznünk ügyfeleinkről, melyhez kötelező meghatározott időnként adategyeztetést végezni. Ehhez szükséges, hogy beküldje az okmánymásolatait, valamint az is, hogy a Kiegészítő azonosítási adatlapon vagy a WebBankár rendszerben online nyilatkozzon a kiemelt közszereplői státuszára, és az eljáró személyre vonatkozóan.
  • Többször próbáltam feltölteni a dokumentumokat, mindig visszadobja a rendszer. Mi lehet a gond?

   Kérjük, ügyeljen a feltöltés során mind a fájlok méretére, mind a formátumára is.

   A feltölthető fájl formátumok: PDF, JPG, JPEG, PNG. WebBankár felületünkön az egyszerre feltöltött fájlok együttes mérete nem haladhatja meg a 200 MB-ot.
 • 2. Kiemelt közszereplők

  • Ki számít a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának?

   - házastársa, élettársa;

   - vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa;

   - vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
  • Ki számít a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek?

   - aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

   - aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.
  • Ki számít fontos közfeladatot ellátó személynek?

   Fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

   az államfő, a miniszterelnök, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,

   - az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

   - a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

   - az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

   - az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

   - a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

   - Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

   - nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
  • Ki számít kiemelt közszereplőnek?

   - az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el;

   - kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója;

   - kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy.

   Ha Ön a fentiek alapján kiemelt közszereplőnek minősül, kérjük a Kiemelt közszereplői nyilatkozatot is töltse ki.
 • 3. Társasházak és lakásszövetkezetek

Hogyan küldhetem be a dokumentumokat?

WebBankár felületünkön:

 • Saját azonosítását az „Adataim és azok módosítása” menüpontban végezheti el.
 • Cselekvőképes kedvezményezett adategyeztetéséhez szükséges dokumentumok beküldése: Új üzenet >> Kategória: Adatkezelés >> Tárgy: Adategyeztetés

Postai úton: Fundamenta-Lakáskassza Zrt., 1922, Budapest

Személyesen: Ügyfélpontunk címe: 1123, Budapest, Alkotás utca 55-61. Időpontfoglalás

További információ

Az ügyfél-átvilágításról és a kötelező adategyeztetésről részletesebb információ a Hirdetmény a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségekről című dokumentumban található.