Jogi nyilatkozat és tájékoztató

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat, a www.fundamenta.hu megnyitásával és adatai elküldésével Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, kérjük ne lépjen tovább az oldalon.

 

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. számára kiemelt fontosságú cél a fundamenta.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

Felhasználási feltételek

Kérjük, hogy kérdése esetén kérjen közvetlen felvilágosításért forduljon a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. telefonos ügyfélszolgálatához (TelefonBankár 06 1 411 8181) annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetőek legyenek.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a fundamenta.hu honlap használatával kapcsolatosak, a használatból, vagy használatra képtelen állapotból származnak, vagy nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-t nem terheli felelősség olyan harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a fundamenta.hu oldalhoz illegálisan kapcsolódnak.

 

Szerzői jog

A fundamenta.hu honlapján szereplő minden név, kifejezés, kép, elgondolás, adat és információ szerzői jogi védelem alatt,  a logók, grafikai megjelenések, illetve szlogenek pedig védjegyoltalom alatt állnak.

Ebből következően a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit, illetve honlap dizájnját a szerzői jogi jogosult előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármely formában átruházni, reprodukálni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, vagy a saját használatot meghaladó mértékben tárolni, valamint bármiféle publikációban, prezentációban szerepeltetni, nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, másolni, terjeszteni.

 

Adatkezelési nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. Honlapunk, vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

A Fundamenta- Lakáskassza Zrt. (a továbbiakban: Fundamenta) honlapját (www.fundamenta.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogathatja és személyes jellegű információ megadása nélkül is megismerkedhet a Fundamenta termékeivel, szolgáltatásaival.

Amennyiben a honlapon keresztül a chat funkció használata során, űrlapok, nyomtatványok, regisztrációs oldal stb. kitöltésével, vagy az azon, illetve a Fundamenta bármely más - a Fundamenta tulajdonát képező vagy a Fundamentától származó - hivatalos dokumentumon feltüntetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Fundamenta a jelölőnégyzetek mellett elérhető Adatkezelési nyilatkozatban foglalt célokra és kockázatelemzési célokra kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Fundamenta az elektronikus úton beérkezett adatokat az írásban benyújtottakkal azonos módon kezeli és tartja nyilván.

A fundamenta.hu oldalon található, marketing célú kérdőívek kitöltése önkéntes, az abban foglalt információkat, véleményeket a Fundamenta az ügyfelek igényeihez igazodó szolgáltatás biztosítása érdekében használja fel.

A Fundamenta mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Fundamenta részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A chat funkció használata során rögzített beszélgetések fogyasztóvédelmi szempontból megőrzzük és a beszélgetések visszakereshetőek.

Amennyiben Ön lakás-előtakarékossági szerződést vagy kölcsönszerződést köt online módon, akkor Ön adatkezelésre, adattovábbításra hatalmazza fel a Fundamentát a honlapon elfogadott nyilatkozatok szerint.

A rögzített adatok kezelője a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., a személyes adatok kezelése adatfeldolgozó igénybevételével történik.

Személyes adatai kezeléséről, jogairól és az adatfeldolgozókról bővebben a www.fundamenta.hu-n elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, kérjük, forduljon a Fundamenta belső adatvédelmi felelőséhez:
Név: Dr. Harmathy Katalin
Elérhetőség: H-1922 Budapest, compliance@fundamenta.hu

Tájékoztatjuk, hogy a www.fundamenta.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a Fundamenta felelősséget nem vállal.

A Fundamenta által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit az Ügyfélpontunkon, és honlapunkun elérhető Üzletszabályzat és Hirdetmények tartalmazzák. A Fundamenta nem vállal felelősséget a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért.

Az adatok kezelése - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban:Hpt.) rendelkezéseinek teljes mértékű betartásával - az Európai Unió területén belül történik.

A Fundamenta az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett betétszámláinak egyenlegére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

 

Cookie használat

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-kat használ az ismétlődő felhasználók azonosítására, de a cookie-ban nem tárol személyes információt - például nevet vagy e-mail címet. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének merevlemezén tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte.

Az általános közhiedelemmel ellentétben a cookie-k nem használhatók fel kémkedésre vagy illetéktelen információszerzésre, hiszen a webszerverek csakis azokat az adatokat olvashatják fel a cookie-ból, amiket ők maguk írtak bele (tehát már eleve rendelkeztek vele, mert pl. a felhasználó megadta nekik, vagy mert nem is a felhasználóra vonatkozó adatról van szó). Web böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a böngészőprogram üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor, vagy hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ha nem engedélyezi a cookie-kat böngészőjében, a weboldal akkor is teljes funkcionalitású marad.

Bővebb információért kérjük, olvassa el Cookie kezelési tájékoztatónkat.

 

OBA védelem

A lakás-előtakarékossági szerződések interneten történő megkötésével Önt ugyanolyan garanciák illetik meg, mint az egyéb úton kötött szerződések lakás-előtakarékoskodóit.

A lakás-előtakarékossági szerződésen elhelyezett betétekre és azok szerződésszerű kamataira az Országos Betétbiztosítási Alap biztosítása a Hpt-ben írt feltételekkel kiterjed.

 

Felügyeleti szervünk neve és elérhetőségei

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) postai címe: H-1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777. Tel: 06-1-4899-100, Fax: 06-1-4899-102. Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja személyes ügyfélszolgálatának címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39 (nyitvatartási idő: hétfő: 8-18, kedd, csütörtök: 8-15, szerda: 8-16, péntek: 8-12), e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu.