Gyakori kérdések – Társasházak és lakásszövetkezetek

 • Mi kell a társasházi/lakásszövetkezeti Lakásszámla szerződés kifizetéséhez felmondás esetén?

  - Felmondási nyilatkozat:

  Nyilatkozat lakáscélú felhasználás esetén, vagy

  Nyilatkozat nem lakáscélú felhasználás esetén.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap (a felmondási nyilatkozat melléklete) a közös képviselő/társasház elnökének adataival kitöltve, amelyhez csatolják a közös képviselő/lakásszövetkezet elnökének személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház/lakásszövetkezet adataival és a közös képviselő/lakásszövetkezet elnökének személyes adataival teljeskörűen kitöltve és aláírva.

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív másolata, amelyben megtalálható az a többségi igen szavazattal meghozott határozat, amely tartalmazza a szerződés felmondásáról szóló döntést. A közgyűlési jegyzőkönyvnek meg kell felelnie a mindenkori társasházi/lakásszövetkezeti törvényben elvárt formai követelményeknek.

  - Hitelkiváltás lakáscél esetén a hitelt folyósító bank cégszerű aláírásával ellátott eredeti hitelintézeti igazolás.

  - Amennyiben a kifizetési számlaszámról nem érkezett befizetés az elmúlt 6 hónapban, akkor szükséges egy banki igazolás a számlavezető banktól arra vonatkozóan, hogy a megadott számlaszám a társasház/lakásszövetkezet számlája vagy bankszámlakivonat másolat a képviseletre jogosult által hivatalosan aláírva.
 • Mit kell tartalmaznia a közgyűlési határozatnak felmondás esetén?

  - a felmondás tényét,

  - a felmondani kívánt szerződés szerződésszámát,

  - lakáscélú felhasználás esetében milyen lakáscélra kívánják felhasználni (felújítás vagy korszerűsítés lakáscél esetén a közös részek felújítási vagy korszerűsítési munkák nevét pontosan meg kell adni),

  - állami támogatással rendelkező szerződések esetén, hogy állami támogatással vagy állami támogatás nélkül mondják fel a szerződést,

  - bónusszal rendelkező szerződések esetén elfogadják, hogy a bónuszra nem jogosultak a felmondás miatt,

  - a társasház/lakásszövetkezet melyik bankszámlaszámára kérik a kifizetést,

  - gyorsított felmondás esetén azt, hogy gyorsított felmondással kérik a kifizetést és vállalják annak költségét.

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy az általános cégjegyzési kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni a cég nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét a cégadatokat tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Mi kell a társasházi/lakásszövetkezeti Lakásszámla szerződés kifizetéséhez kiutalás esetén?

  - Kiutalási válasz nyilatkozat a levélben megadott határidőn belül.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviselő adataival kitöltve, amelyhez csatolják a közös képviselő/lakásszövetkezet elnökének személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház/lakásszövetkezet adataival és a közös képviselő/társasház elnökének személyes adataival teljeskörűen kitöltve és aláírva.

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív másolata, amely tartalmazza azt a határozatot, amelyben döntöttek a Lakásszámla kiutalásának elfogadásáról. A közgyűlési jegyzőkönyvnek meg kell felelnie a mindenkori társasházi/lakásszövetkezeti törvényben elvárt formai követelményeknek.

  - Hitelkiváltás lakáscél esetén a hitelt folyósító bank cégszerű aláírásával ellátott eredeti hitelintézeti igazolás.

  Amennyiben a kifizetési számlaszámról nem érkezett befizetés az elmúlt 6 hónapban, akkor szükséges egy banki igazolás a számlavezető banktól arra vonatkozóan, hogy a megadott számlaszám a társasház/lakásszövetkezet számlája vagy bankszámlakivonat másolat a képviseletre jogosult által hivatalosan aláírva.
 • Mit kell tartalmaznia a közgyűlési határozatnak kiutalás esetén?

  - a kiutalás elfogadásának tényét,

  - a kiutalt lakásszámla szerződésszámát,

  - milyen lakáscélra kívánják felhasználni (felújítás vagy korszerűsítés lakáscél esetén a közös részek felújítási vagy korszerűsítési munkák nevét pontosan meg kell adni) a kifizetendő összeget

  - a lakáskölcsönnel vagy anélkül kérik a kifizetést,

  - a társasház/lakásszövetkezet melyik bankszámlaszámára kérik a kifizetést.

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy az általános cégjegyzési kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni a cég nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét a cégadatokat tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Mi kell a társasházi/lakásszövetkezeti Lakásszámla szerződésmódosításához?

  - Szerződésmódosítási nyilatkozat.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház/lakásszövetkezet adataival, és a közös képviselő/lakásszövetkezet elnökének személyes adataival teljeskörűen kitöltve és aláírva.

  - Amennyiben még nem történt meg az ügyfél-átvilágítás, akkor a Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviselő/lakásszövetkezet elnökének adataival kitöltve, amelyhez csatolják a közös képviselő/lakásszövetkezet elnökének személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata, amely tartalmazza azt a határozatot, amelyben döntöttek a szerződés módosításáról. A közgyűlési jegyzőkönyvnek meg kell felelnie a mindenkori társasházi/lakásszövetkeezti törvényben elvárt formai követelményeknek.
 • Mit kell tartalmaznia a közgyűlési határozatnak szerződésmódosítás esetén?

  - a kiutalás elfogadásának tényét,

  - a kiutalt lakásszámla szerződésszámát,

  - milyen lakáscélra kívánják felhasználni (felújítás vagy korszerűsítés lakáscél esetén a közös részek felújítási vagy korszerűsítési munkák nevét pontosan meg kell adni) a kifizetendő összeget

  - a lakáskölcsönnel vagy anélkül kérik a kifizetést,

  - a társasház/lakásszövetkezet melyik bankszámlára kérik a kifizetést.

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy az általános cégjegyzési kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni a cég nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét a cégadatokat tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Mit kell megküldeni, ha változott a közös képviselet és az új képviselő magánszemély?

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív másolata, amelyben megtalálható az a határozat, ami tartalmazza az új közös képviselet megválasztását. A közgyűlési jegyzőkönyvnek meg kell felelnie a mindenkori társasházi törvényben elvárt formai követelményeknek.

  - Változás bejelentő nyilatkozat új közös képviseletről az új adatokkal kitöltve és aláírva.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviselő adataival kitöltve, amelyhez csatolják a közös képviselő személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természet személyek részére  a társasház adataival, és a közös képviselő személyes adataival teljeskörűen kitöltve és aláírva.
 • Mit kell megküldeni, ha cég látja el az új közös képviseletet?

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív másolata, amelyben megtalálható az a határozat, ami tartalmazza az új közös képviselet megválasztását. A közgyűlési jegyzőkönyvnek meg kell felelnie a mindenkori társasházi törvényben elvárt formai követelményeknek.

  - Változás bejelentő nyilatkozat az új cégadatokkal kitöltve és aláírva.

  - A cégvezető Aláírási címpéldánya vagy Aláírás mintája (másolatban).

  - Amennyiben Kapcsolattartót jelöl ki a cégvezető, az erre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi eredeti aláírásokkal ellátott és hiánytalanul kitöltött Meghatalmazás formanyomtatványt

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviseletet ellátó cég cégvezetőjére vonatkozóan, amelyhez csatolják a személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a kapcsolattaróra vonatkozóan, amelyhez csatolják a személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház és a cégvezető adataival, kapcsolattartó megjelölése esetén a kapcsolattartó adataival kitöltve.

  - Az e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető, 30 napnál nem régebbi Cégkivonat.

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy az általános cégjegyzési kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni a cég nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét a cégadatokat tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Mit kell megküldeni, ha egyéni vállalkozó látja el az új közös képviseletet?

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív másolata, amelyben megtalálható az a határozat, ami tartalmazza az új közös képviselet megválasztását. A közgyűlési jegyzőkönyvnek meg kell felelnie a mindenkori társasházi törvényben elvárt formai követelményeknek.

  - Változás bejelentő nyilatkozataz új adatokkal kitöltve és aláírva.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviselő adataival kitöltve, amelyhez csatolják az egyéni vállalkozó személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház adataival, és a közös képviseletet ellátó személyes adataival teljeskörűen kitöltve és aláírva.

  - A vállalkozás nyilvántartást igazoló bejegyző határozat, amely innen érhető el.

  - Az egyéni vállalkozó aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, amennyiben készült (másolatban).

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy a jogszabályban meghatározott aláírási kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni az egyéni vállalkozói minőséget („ev.” megjelölés) és a nyilvántartási számot az egyéni vállalkozó adatait tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Mit kell megküldeni, ha változás van a közös képviselet adataiban?

  - Változás bejelentő nyilatkozat az új adatokkal kitöltve és aláírva, amennyiben a telefonszám, e-mail cím, levelezési cím változott.

  - Okmányokban történt változás esetén Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviselő/vagy kapcsolattartó adataival kitöltve, amelyhez csatolják a személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.
 • Mit kell megküldeni, ha változás van a közös képviselet ellátó cég, cégvezető vagy kapcsolattartó adataiban?

  - Változás bejelentő nyilatkozat az új adatokkal kitöltve és aláírva.

  - Az e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető 30 napnál nem régebbi Cégkivonat.

   

  Személyi változás esetén:

  - Az új, megváltozott cégvezető Aláírási címpéldánya vagy Aláírás mintája (másolatban).

  - Amennyiben új Kapcsolattartót jelöl ki a cégvezető, az erre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi eredeti aláírásokkal ellátott Meghatalmazás.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a Kapcsolattaróra vonatkozóan, amelyhez csatolják a személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviseletet ellátó cég cégvezetőjére vonatkozóan, amelyhez csatolják a személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház és a cégvezető adataival, kapcsolattartó megjelölése esetén a kapcsolattartó adataival kitöltve.

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy az általános cégjegyzési kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni a cég nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét a cégadatokat tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Hogyan tud a társasházi/lakásszövetkezeti Lakásszámlát nyitni a Fundamentánál?

  A társasház/lakásszövetkezet a Lakásszámla megnyitását Ügyfélpontunkon vagy Személyi Bankáránál kezdeményezheti.

  Mi kell az új társasházi/lakásszövetkezeti Lakásszámla megnyitásához a Fundamentánál?

  - Ajánlat nem természetes személyek részére nyomtatvány kitöltve, aláírva.

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata, amely tartalmazza a közös képviselő/lakásszövetkezet elnökének megválasztásáról szóló határozatot.

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata, amelyben döntött a társasház/lakásszövetkezet (többségi „igen”/támogató szavazattal) arról, hogy Lakásszámlát nyit a Fundamentánál és meghatározták legalább a havi megtakarítási összeget, valamint a megtakarítási időt. Ezen felül a későbbi esetleges hiánypótlások elkerülése érdekében javasoljuk a szerződéses összeget is belefoglalni a határozatba.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviselő/lakásszámla elnökének adataival kitöltve, amelyhez csatolják a közös képviselő/lakásszövetkezet elnökének személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház/lakásszövetkezet adataival, és a közös képviseletet ellátó személy/lakásszövetkezet elnökének személyes adataival teljeskörűen kitöltve és aláírva.

  Amennyiben az első befizetést a társasház/lakásszövetkezet a Fundamenta központi bankszámlaszámára (UniCredit Bank Zrt. 88000019-79317128) átutalással teljesítette, szükséges az utalási bizonylatnak a másolata.
 • Mi kell az új társasházi Lakásszámla megnyitásához a Fundamentánál, ha cég látja el a közös képviseletet?

  - Ajánlat nem természetes személyek részére nyomtatvány kitöltve, aláírva.

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata, mely tartalmazza a cég közös képviselet megválasztásáról szóló határozatot.

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata, amelyben döntött a társasház (többségi „igen”/támogató szavazattal) arról, hogy Lakásszámlát nyit a Fundamentánál, és meghatározták legalább a havi megtakarítási összeget, valamint a megtakarítási időt. Ezen felül a későbbi esetleges hiánypótlások elkerülése érdekében javasoljuk a szerződéses összeget is belefoglalni a határozatba.

  - A cégvezető Aláírási címpéldánya vagy Aláírás mintája másolatban.

  - Amennyiben Kapcsolattartót jelöl ki a cégvezető, az erre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi eredeti aláírásokkal ellátott, hiánytalanul kitöltött Meghatalmazás.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviseletet ellátó cég cégvezetőjére vonatkozóan, amelyhez csatolják a személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a kapcsolattaróra vonatkozóan, amelyhez csatolják a személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház és a cégvezető adataival, kapcsolattartó megjelölése esetén a kapcsolattartó adataival kitöltve.

  - Az e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető, 30 napnál nem régebbi Cégkivonat.

  Amennyiben az első befizetést a társasház a Fundamenta központi bankszámlaszámára (UniCredit Bank Zrt. 88000019-79317128) átutalással teljesítette, szükséges az utalási bizonylatnak a másolata.

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy az általános cégjegyzési kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni a cég nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét a cégadatokat tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Mi kell az új társasházi Lakásszámla megnyitásához a Fundamentánál, ha egyéni vállalkozó látja el a közös képviseletet?

  - Ajánlat nem természetes személyek részére nyomtatvány kitöltve, aláírva.

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata mely tartalmazza az egyéni vállalkozó közös képviselőnek megválasztásáról szóló határozatot

  - Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata, amelyben döntött a társasház (többségi „igen”/támogató szavazattal) arról, hogy Lakásszámlát nyit a Fundamentánál, és meghatározták legalább a havi megtakarítási összeget, valamint a megtakarítási időt. Ezen felül a későbbi esetleges hiánypótlások elkerülése érdekében javasoljuk a szerződéses összeget is belefoglalni a határozatba.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap a közös képviselő adataival kitöltve, amelyhez csatolják az egyéni vállalkozó személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a társasház adataival, és a közös képviseletet ellátó személyes adataival teljeskörűen kitöltve és aláírva.

  - A vállalkozás nyilvántartást igazoló bejegyző határozat, amely innen érhető el.

  - Az egyéni vállalkozó aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, amennyiben készült (másolatban).

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy a jogszabályban meghatározott aláírási kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni az egyéni vállalkozói minőséget („ev.” megjelölés) és a nyilvántartási számot az egyéni vállalkozó adatait tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Mit kell megküldeni, ha változott a lakásszövetkezet elnöke?

  - Változás bejelentő nyilatkozat az új adatokkal kitöltve és aláírva.

  - Kiegészítő azonosítási adatlap az új vezető tisztségviselőre (elnök, ügyvezető stb., az, aki a céget önállóan jegyzi), amelyhez csatolják a személyazonosításra alkalmas okmányainak, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalának másolatát.

  - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem természetes személy részére a lakásszövetkezet és a vezető tisztségviselő adataival teljeskörűen kitöltve és aláírva.

  - A lakásszövetkezet e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető, 30 napnál nem régebbi Cégkivonata.

  - A vezető tisztségviselő aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája (másolatban).

  - Amennyiben a vezető tisztségviselő Kapcsolattartót jelöl ki:

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy az általános cégjegyzési kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni a cég nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét a cégadatokat tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.
 • Mit kell megküldeni a társasház/lakásszövetkezet levelezési címének változása esetén az adatok rögzítéséhez?

  - Változás bejelentő nyilatkozat az új adatokkal kitöltve és aláírva.

  Az aláírt dokumentumok esetében kérjük, hogy az általános cégjegyzési kritériumokat vegyék figyelembe. Az aláírás mellett szükséges feltüntetni a cég nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét a cégadatokat tartalmazó bélyegzővel, gépeléssel vagy írott nyomtatott nagy betűvel.