Ki számít fontos közfeladatot ellátó személynek?

Fontos közfeladatot ellátó személynek minősül: az államfő, a miniszterelnök, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, – az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, – a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője, – az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja, – az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, – a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, – Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja, – nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

További gyakoran felmerülő kérdések