Ki számít a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek?

– aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; – aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.

További gyakoran felmerülő kérdések