Ki számít kiemelt közszereplőnek?

– az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el; – kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója; – kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy. Ha Ön a fentiek alapján kiemelt közszereplőnek minősül, kérjük a Kiemelt közszereplői nyilatkozatot is töltse ki.

További gyakoran felmerülő kérdések