Rákerülök a KHR negatív listájára, ha élek a fizetési moratóriummal?

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (továbbiakban KHR) Ön nem kerül negatív listára, ha él a moratórium lehetőségével, és a fizetési moratórium ideje alatt nem érkezik be a havi fizetési kötelezettsége. Ezen időszak alatt történő nemfizetés esetén tehát nem kell aggódnia amiatt, hogy felkerül a rossz adósok nyilvántartásába, amely esetleg negatívan befolyásolná a későbbi hitelfelvételét. Úgy tekintjük, hogy a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteit később, a moratórium lejártát követően meghatározott esedékességgel fizeti meg. A negatív KHR listára azon adósok kerülhetnek, akik a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló elmaradással rendelkeznek a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön még a moratórium ideje előtt esett késedelembe, de a késedelmes napok száma még nem érte el a 90 napot, korábbi késedelmei nem évülnek el. Amennyiben a fizetési moratórium alatt nem teljesíti törlesztéseit, nem jelentünk be új mulasztásra vonatkozó információt, továbbra is a 2020. március 18-án éjfélig fennálló késedelem összege és napszáma marad érvényben a KHR-ben. Ezt azt jelenti, hogy az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozása a moratórium lejártáig nem fogja elérni a KHR-be kerülés feltételeit, mert a moratórium időtartama nem számít bele a 90 napos időtartamba. Természetesen a moratórium ideje alatt lehetősége van rá, hogy késedelmét önkéntesen rendezze. Amennyiben a lejárt tartozást időközben nem törleszti, a fizetési moratórium lejártát követően a 2020. március 18-án nyilvántartott összegtől és napok számától folytatódik az elmaradás számítása. A fizetési moratórium időszaka egy jogszabály által biztosított lehetőség, amelynek célja, hogy átmenetileg csökkentse a hiteltörlesztés terheit, így mérsékelje a koronavírus világjárvány okozta negatív hatásokat. A moratórium megszűnésével az általános szabályok lépnek ismét életbe, a moratórium előtti, késedelmes tartozásokat a fentiek szerint le kell jelentenünk a KHR-be, és így a rossz adós listára kerülés a későbbi hiteligénylés esetén a jövőben negatív hatást gyakorolhat. Amennyiben Ön már 2020. március 18-át megelőzően is a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló tartozással rendelkezett, a fizetési moratórium ideje alatt is felkerülhet a KHR szerinti rossz adósok listájára. A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium. A Központi Hitelinformációs Rendszerről további információkat innen ér el: Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről

További gyakran felmerülő kérdések