Minden díjra vonatkozik a fizetési moratórium?

Nem, a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet csak az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában állapítja meg a fizetési moratóriumot. Ennek megfelelően valamennyi, a hitelszerződés vonatkozásában 2020. március 18-át követően, az Ügyfél kezdeményezése folytán nyújtott szolgáltatás (pl. szerződés módosítás) kapcsán felmerülő díjat a fizetési moratórium alatt meg kell fizetni.

További gyakoran felmerülő kérdések