Rekord összeggel, 175 milliárd forinttal segítette tavaly a Fundamenta a családok otthonteremtését

A GDP 0,5%-át kitevő összeg hozzájárult a magyar lakásállomány minőségi és mennyiségi fejlődéséhez, valamint fehérítette a gazdaságot.

2015-ben a Fundamenta közel 30%-kal növelte az eladott lakásszámlák és lakáshitelek volumenét, amellyel továbbra is piacvezető a lakásszámla-értékesítés terén, és meghatározó szereplője a lakáshitelezési szegmensnek. Európában egyedülálló módon a hazai lakossági lakáshitelezés negyedét adta az elmúlt évben. A Társaság a múlt évben 5,7 milliárd forintot fizetett be az államkasszába adó és járulékok formájában.

Rekordszámban választották az ügyfelek a Fundamentát

2015-ben a Fundamenta 538 milliárd forint szerződéses összegben értékesített lakásszámlát – darabszámot tekintve 158 ezer szerződést kötött.

Tudatos ügyfelek – kiemelkedő minőség

Nemcsak az értékesítési teljesítmény, az ügyfelek tudatossága is nőtt 2015-ben. Az új ügyfelek a korábbinál magasabb szerződéses összeget és havi megtakarítást választottak. Az átlagos szerződéses összeg 11%-kal nőtt egy év alatt, az új ügyfelek kétharmada a maximális havi 20 ezer forintos megtakarítás mellett döntött, és továbbra is kiemelkedő, 90% feletti volt a rendszeresen fizető ügyfelek aránya.

Főként a FundiMini Gyerekszámlának köszönhető, hogy megnőtt a hosszú futamidejű (8-10 éves megtakarítási időszakra kötött) szerződések részaránya. A gyermekek számára történő előgondoskodást fókuszba helyező Gyerekszámla bevezetése óta jelentősen nőtt a 14 év alatti kedvezményezettek száma az új ügyfelek körében. A gyerekprogram eredményei jól mutatják, hogy a szülők már évekkel a gyermekeik önállósodása előtt gondolnak az életkezdéshez szükséges anyagi támogatás megteremtésére.

Meglévő és új ügyfelek egyaránt fókuszban

Az idén 20 éve alapított Fundamenta ügyfelei között egyre növekvő arányban találhatók olyan lakás-előtakarékoskodók, akik már második-harmadik szerződésüket kötik meg, a régi szerződésük lejárta után vagy meglévő szerződésük mellé új lakásszámlát kötnek. Ugyanakkor az értékesítés többségét még mindig az új ügyfelek általi szerződéskötések adják - ami egyértelműen jelzi, hogy a lakáscélú öngondoskodás iránti igény továbbra is magas.

A lakáshitelpiac negyede 2015-ben is a Fundamentánál

2015-ben is jelentős szerepet vállalt a Fundamenta a hazai lakáshitelezés élénkítésében. Előző évi hitelezési teljesítményét 30%-kal növelve 89 milliárd Ft összegű lakáshitelt nyújtott a magyar lakosságnak. A növekedés ellenére, a piac erősödésével párhuzamosan a Fundamenta hiteleinek aránya a lakossági lakáshitel-piacon enyhén csökkent, ám a hazai lakáshitelek negyedét még így is a Fundamenta adta.

A Fundamenta ügyfelei által felvett hiteleknél a hitelfelhasználási célok némileg eltérnek a piacon tapasztalttól. A törvény által biztosított széleskörű, igazoltan lakáscélú felhasználási lehetőségek közül az ügyfelek jelentős része – mintegy kétharmada – itt is vásárlás céljából igényel hitelt. A többi piaci szereplőnél nagyobb arányt képviselnek azonban a lakásfelújításra, korszerűsítésre felvett kölcsönök – darabszám szerint a volumen negyedét, összegszerűen 15%-át fordítják a Fundamenta-ügyfelek erre a célra, építési célra pedig évek óta stabilan a hitelek 5%-át igénylik. Ezek a számlával igazolt beruházások a lakásállomány javításán keresztül hozzájárulnak a GDP növekedéséhez, és jelentős ÁFA-bevételt generálnak.

Növekvő hitelállomány – kimagasló minőség

A Fundamenta lakáshitel-állománya 2015 végén 228 milliárd forintra emelkedett. A hitelállomány betétállományhoz viszonyított aránya ezáltal az egy évvel korábbi 49%-ról 60%-ra nőtt.

A hitelállomány dinamikus növekedése mellett a hitelminőség – az előző évek tendenciájához hasonlóan – 2015-ben is javulni tudott: a 90 napon túli késedelem aránya 1,3%-ra csökkent, míg ugyanez az arány a piaci forinthiteleknél 16%, a támogatott forinthiteleknél 4% körüli értéket ért el.

Rekord összegű kifizetések otthonteremtésre

A 700 ezer ügyféllel rendelkező Fundamentánál 2015-ben az előtakarékoskodók betétbefizetései 11%-kal haladták meg az előző évi megtakarításokat.

A megtakarítások hatékony ösztönzésén túl a Társaság az ügyfeleknek kifizetett betétek és hitelek volumenében is hatékonynak bizonyult: a GDP 0,5%-ának megfelelő összeget, 175 milliárd Ft-ot folyósított ügyfeleinek. Ez az összeg 6,6-szorosa a 2015-ben az ügyfelek részére jóváírt állami támogatásnak – azaz az állam minden elköltött 1 Ft-ja 6,6 Ft beruházást indukált a lakás-takarékpénztáron keresztül.

A működésének első éveiben még betétgyűjtési tevékenységére fókuszáló Fundamenta 2011 óta nettó finanszírozó szerepet tölt be, melyet az aktív hitelezési stratégia és a stabil tőkehelyzet alapoz meg. Ennek köszönhetően a Társaságnál az ügyfélkifizetések összege évek óta jelentősen meghaladja az ügyfélbefizetések volumenét.

„A Fundamenta-Lakáskassza az elmúlt közel két évtizedben több mint 750 ezer lakásálom teljesüléséhez járult hozzá – a felhasznált lakásszámlák és lakáshitelek segítségével ennyi család tudta felújítani otthonát vagy tudott új lakást vásárolni, valamint valósított meg közmű-beruházást.

A Társaság a lakáscélú megtakarítások, az öngondoskodás hatékony ösztönzésén, a hazai lakásállomány minőségének javításán túl fontos, stabilizáló szerepet is betöltött az elmúlt években a magyar lakáshitel-piacon. A lakás-takarékpénztári rendszer további pozitív hozadéka, hogy élénkíti és fehéríti az építőipart és kereskedelmet, illetve azáltal, hogy a lakásszámlákon lévő betétállomány meghatározó részét állampapírban tartja, hozzájárul a belső adósságfinanszírozáshoz is.” – mondta Dr. Gergely Károly, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Társasági eredmények

A Társaság 2015-ben – az alacsony kamatkörnyezet ellenére, ám erőteljesen növekvő állomány mellett – az előző évi szinten tartotta adózás előtti eredményét, 9 milliárd Ft-ot ért el. Az adózás utáni eredmény 6,8 milliárd forintról 6,5 milliárd Ft-ra mérséklődött az elmúlt évben. Egyre jelentősebb a Társaság által fizetett adók összege is. 2015-ben közel 5,7 milliárd Ft-ot, az elmúlt öt évben pedig összesen mintegy 23 milliárd Ft-ot fizetett be a Fundamenta az államkasszába adó és járulék jogcímen.

Az elért eredményekhez hozzájárult a kedvezőbbé váló makro környezet – az alacsony kamatszint, a bővülő foglalkoztatottság és a felfelé kúszó reálbérek növekvő keresletet támasztottak a lakásszámlák iránt. A stabil eredményesség azonban leginkább a következetesen végigvitt, hosszú távú stratégia gyümölcse, melyet többek közt a kiegyensúlyozott működés, az öt éve fokozatosan növelt hitelállomány, az átalakuló mérlegszerkezet és az ügyfélközpontú termékfejlesztések jellemeztek.

Az elmúlt évek számai alapján kijelenthető, hogy a Fundamenta-Lakáskassza visszafogott osztalékpolitikát követ, az adózás utáni eredményének csupán mintegy egyharmadát fizette ki tulajdonosainak, az alapítás óta összesen 9,8 milliárd Ft-ot – míg az eredmény fennmaradó, kb. kétharmad része a saját tőkét növelte. Az így tartalékba helyezett közel 20 milliárd Ft biztosította és biztosítja a bővülő hitelezés tőkeszükségletét és a fejlesztéseket.

2016: lehetőségek és kihívások

A Fundamenta-Lakáskassza 2016-ban is folytatja az előző években kialakított stratégiát: tovább ösztönzi a lakosság öngondoskodását, és tovább növeli a lakosság számára kifizetett lakáscélú megtakarításokat és hiteleket. A lakáskölcsönök esetében a 2016-os év célja a 70%-os hitel-betét arány elérése, majd annak fenntartása a következő években – ezt a stabil tőkehelyzet lehetővé is teszi. A Társaság hosszú távú hitelstratégiája – mely a teljes futamidő alatt fix, alacsony kamatú lakáskölcsönökre épít – nemzetgazdaságilag is hasznos, az 5 éven túli kamatperiódusú hitelek esetében ugyanis a Fundamenta az átlagnál alacsonyabb THM-et kínál.

Vissza a cikkekhez