Adatkezelési nyilatkozat Facebook kampányok esetében

Jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cg.:01-10-43304; telefonszám: 06 1 411 8181; elektronikus elérhetőség: www.fundamenta.hu/kapcsolat; honlap: www.fundamenta.hu), mint adatkezelő a www. facebook.com honlapon közzétett hirdetésre kattintva megadott személyes adataimat (név, telefonszám, e-mail cím) a Fundamenta-Lakáskassza Kft. mint adatfeldolgozó igénybevételével, egységes nyilvántartásban kezelje.

Adatfeldolgozók

Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.; Telefonszám: 06 1 411-8181, további elérhetőség: www.fundamenta.hu/kapcsolat; honlap címe: www.fundamenta.hu) Továbbá adatfeldolgozásra jogosultak a Fundamenta-Lakáskassza Kft. megbízottai, a Fundamenta Személyi Bankárok.

A személyes adatok kezelésének célja, hogy fent nevezett szervezetek és személyek az ehhez hozzájárulást adó személyeket telefonon, írásban vagy akár személyesen üzletkötési szándékkal felkeressék és részükre pénzügyi szolgáltatásokat és egyéb üzleti lehetőségeket kínáljanak.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amely azt jelenti, hogy bármely időpontban visszavonható, amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A fentebb nevezett szervezetek az adataimat időben korlátozottan, a jelen hozzájárulás megadását követő 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelik.

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok személyes adataim kezeléséről:

  • írásbeli tájékoztatást kérni,
  • a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni,
  • tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen,
  • jogomban áll személyes adataim helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését kérni,
  • adathordozhatósághoz való jogommal élni
  • a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni

a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.; 1922 Budapest címre címzett, továbbá az adatkezeles@fundamenta.hu e-mail címre vagy a www.fundamenta.hu/kapcsolat elektronikus űrlapon keresztül küldött ilyen tartalmú levéllel.

Adataim kezeléséről, további információkat a www.fundamenta.hu nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatok.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni, vagy a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: compliance@fundamenta.hu